Visa allt om A.G. Hartzell Aktiebolag
Visa allt om A.G. Hartzell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 100 63 15 384 377 401 302 332 478
Övrig omsättning - - - - - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 92 67 12 -40 29 20 106 90 84 99
Resultat efter finansnetto 105 81 9 -32 34 28 114 102 91 97
Årets resultat 83 65 9 -32 25 20 84 74 65 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 18 18 18 18 18 18 18
Omsättningstillgångar 457 344 274 254 331 338 430 340 343 302
Tillgångar 462 349 279 273 349 357 448 358 361 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412 329 264 255 287 262 342 259 273 208
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 21 15 18 62 94 106 100 88 113
Skulder och eget kapital 462 349 279 273 349 357 448 358 361 321
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 199 134 91 42 83 97
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 18 87 50 42 58 128
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 68 70 45 27 42 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 89 0
Omsättning 100 100 63 15 384 377 406 302 332 478
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 8 192 377 201 151 166 239
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 144 292 94 57 94 149
Rörelseresultat, EBITDA 92 67 12 -40 29 20 106 90 84 99
Nettoomsättningförändring 0,00% 58,73% 320,00% -96,09% 1,86% -5,99% 32,78% -9,04% -30,54% -%
Du Pont-modellen 22,94% 23,21% 8,24% -11,72% 10,32% 8,40% 25,89% 29,05% 25,48% 31,15%
Vinstmarginal 106,00% 81,00% 36,51% -213,33% 9,38% 7,96% 28,93% 34,44% 27,71% 20,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 406,00% 323,00% 411,11% 1 573,33% 70,05% 64,72% 80,80% 79,47% 76,81% 39,54%
Soliditet 89,18% 94,27% 94,62% 93,41% 82,23% 73,39% 76,34% 72,35% 75,62% 64,80%
Kassalikviditet 896,08% 1 638,10% 1 826,67% 1 411,11% 533,87% 359,57% 405,66% 340,00% 389,77% 267,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...