Visa allt om Advokat Kjell Stafström Aktiebolag
Visa allt om Advokat Kjell Stafström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 317 591 508 295 536 578 667 872 644 846
Övrig omsättning - - - - 65 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -258 -55 -22 -420 174 22 19 114 -16 134
Resultat efter finansnetto -253 -39 0 -385 209 29 29 206 61 165
Årets resultat -253 -39 0 -65 123 166 204 185 106 175
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 240 371 505 641 76 75 144 246 310
Omsättningstillgångar 1 307 1 621 1 673 1 645 2 328 2 861 2 979 3 100 2 919 3 093
Tillgångar 1 419 1 861 2 043 2 150 2 969 2 937 3 054 3 244 3 165 3 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 337 1 746 1 939 2 114 2 306 2 310 2 264 2 180 2 120 2 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 320 286 492 751 820 914
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 115 104 35 343 341 298 313 224 354
Skulder och eget kapital 1 419 1 861 2 043 2 150 2 969 2 937 3 054 3 244 3 165 3 403
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 7 7 0 8 19
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 41 37 20 13 14 5 2 7 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 16 14 13 11 9 8 17 26 49
Utdelning till aktieägare 159 156 155 175 127 127 120 120 125 120
Omsättning 317 591 508 295 601 578 667 872 644 846
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 317 591 508 295 536 578 667 872 644 846
Personalkostnader per anställd (tkr) 227 283 210 301 113 145 115 246 212 201
Rörelseresultat, EBITDA -130 75 112 -284 232 45 109 228 97 251
Nettoomsättningförändring -46,36% 16,34% 72,20% -44,96% -7,27% -13,34% -23,51% 35,40% -23,88% -%
Du Pont-modellen -17,76% -2,04% 0,05% -17,86% 7,07% 1,06% 1,02% 6,41% 1,99% 4,91%
Vinstmarginal -79,50% -6,43% 0,20% -130,17% 39,18% 5,36% 4,65% 23,85% 9,78% 19,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 386,12% 254,82% 308,86% 545,76% 370,34% 435,99% 401,95% 319,61% 418,48% 323,76%
Soliditet 94,22% 93,82% 94,91% 98,33% 85,61% 85,83% 86,01% 83,87% 85,64% 82,05%
Kassalikviditet 1 574,70% 1 409,57% 1 608,65% 4 700,00% 678,72% 839,00% 999,66% 990,42% 1 303,12% 873,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...