Visa allt om Investment Aktiebolaget Pralinen
Visa allt om Investment Aktiebolaget Pralinen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 2 708 2 608 4 087 2 712 1 401 499 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 49 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 49 73 55 37 128 29 -10 -7 -3
Resultat efter finansnetto - 56 62 51 31 127 29 -11 -7 -3
Årets resultat - 43 45 41 26 99 21 -2 -5 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 147 304 192 170 161 33 28 28 28
Omsättningstillgångar - 1 037 1 303 1 211 786 484 451 94 118 136
Tillgångar - 1 184 1 607 1 403 956 645 485 122 146 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 210 187 172 151 190 91 70 71 77
Obeskattade reserver - 0 0 0 6 13 21 18 27 29
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 350 0 40 47 42 56 0 0 0
Kortfristiga skulder - 623 1 419 1 191 752 400 317 33 47 58
Skulder och eget kapital - 1 184 1 607 1 403 956 645 485 122 146 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 377 362 291 296 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 208 40 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 105 102 88 86 65 13 0 0 0
Utdelning till aktieägare - 20 20 30 20 65 0 0 0 0
Omsättning - 2 708 2 608 4 087 2 712 1 450 499 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 708 2 608 4 087 2 712 1 401 499 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 528 505 425 415 309 54 - - -
Rörelseresultat, EBITDA - 88 103 73 49 133 31 -10 -7 -3
Nettoomsättningförändring -% 3,83% -36,19% 50,70% 93,58% 180,76% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 5,83% 4,60% 3,92% 3,87% 21,71% 5,98% -% -% -%
Vinstmarginal -% 2,55% 2,84% 1,35% 1,36% 9,99% 5,81% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 33,83% 28,57% 14,90% 21,35% 46,11% 28,26% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 15,29% -4,45% 0,49% 1,25% 6,00% 26,85% -% -% -%
Soliditet -% 17,74% 11,64% 12,26% 16,26% 30,94% 21,95% 68,00% 61,95% 59,68%
Kassalikviditet -% 153,29% 91,83% 101,68% 104,52% 121,00% 142,27% 284,85% 251,06% 234,48%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...