Visa allt om Cercon Aktiebolag
Visa allt om Cercon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 133 1 035 328 20 33 132 446 453 589 439
Övrig omsättning - - - - - 40 20 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 281 486 153 -104 -114 -50 -44 65 274 155
Resultat efter finansnetto 262 460 129 -103 -112 -50 -63 48 254 216
Årets resultat 190 373 129 -103 -112 -50 -55 36 179 146
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 246 304 50 0 0 16 58 85 91 91
Omsättningstillgångar 518 965 603 302 328 389 443 503 643 637
Tillgångar 764 1 269 653 302 328 405 501 588 734 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 310 496 223 94 97 109 79 174 308 269
Obeskattade reserver 42 32 0 0 0 0 0 8 11 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 222 239 351 364 357 258
Kortfristiga skulder 411 740 430 208 10 57 72 42 59 191
Skulder och eget kapital 764 1 269 653 302 328 405 501 588 734 727
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 12 12 12 11 10
Utdelning till aktieägare 0 196 0 0 0 0 0 40 170 140
Omsättning 1 133 1 035 328 20 33 172 466 455 589 439
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 132 446 453 589 439
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 12 206 74 49 31
Rörelseresultat, EBITDA 358 549 153 -104 -98 -27 -17 92 297 171
Nettoomsättningförändring 9,47% 215,55% 1 540,00% -39,39% -75,00% -70,40% -1,55% -23,09% 34,17% -%
Du Pont-modellen 36,78% 38,30% 23,43% -34,11% -34,15% -8,15% -7,78% 14,46% 37,87% 31,91%
Vinstmarginal 24,80% 46,96% 46,65% -515,00% -339,39% -25,00% -8,74% 18,76% 47,20% 52,85%
Bruttovinstmarginal 78,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,44% 21,74% 52,74% 470,00% 963,64% 251,52% 83,18% 101,77% 99,15% 101,59%
Soliditet 44,86% 41,05% 34,15% 31,13% 29,57% 26,91% 15,77% 30,57% 43,04% 37,89%
Kassalikviditet 126,03% 130,41% 140,23% 145,19% 3 280,00% 682,46% 615,28% 1 197,62% 1 089,83% 333,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...