Visa allt om Belo Skyltcentrum Aktiebolag
Visa allt om Belo Skyltcentrum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 758 1 841 1 682 1 835 1 933 1 425 2 013 2 128 1 995 1 878
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 117 16 135 -60 -3 11 8 261 0 1
Resultat efter finansnetto 117 17 135 -60 -1 11 8 264 -1 4
Årets resultat 90 11 116 -60 23 7 6 166 -1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 37 79 124 159 202
Omsättningstillgångar 776 739 622 552 805 796 1 022 861 613 727
Tillgångar 776 739 622 552 807 833 1 100 985 773 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 509 419 407 291 351 447 441 634 469 470
Obeskattade reserver 0 0 15 0 0 33 33 33 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 11 0 23 69 119 138 7 33 68
Kortfristiga skulder 257 309 199 238 387 232 489 310 271 393
Skulder och eget kapital 776 739 622 552 807 833 1 100 985 773 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 300 150 312 303 312 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 599 873 517 881 488 451 481 268 436 417
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 244 330 260 335 279 191 263 237 216 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 0 200 0 0
Omsättning 1 758 1 841 1 682 1 835 1 933 1 425 2 013 2 128 1 995 1 878
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 879 614 841 612 644 713 671 1 064 665 626
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 414 420 423 381 412 381 434 337 313
Rörelseresultat, EBITDA 117 16 135 -58 32 52 53 306 43 16
Nettoomsättningförändring -4,51% 9,45% -8,34% -5,07% 35,65% -29,21% -5,40% 6,67% 6,23% -%
Du Pont-modellen 15,08% 2,17% 21,70% -10,69% -0,25% 1,32% 0,73% 27,01% 0,65% 0,43%
Vinstmarginal 6,66% 0,87% 8,03% -3,22% -0,10% 0,77% 0,40% 12,50% 0,25% 0,21%
Bruttovinstmarginal 70,42% 80,12% 69,92% 79,40% 77,34% 78,67% 73,08% 69,17% 69,42% 68,74%
Rörelsekapital/omsättning 29,52% 23,36% 25,15% 17,11% 21,62% 39,58% 26,48% 25,89% 17,14% 17,78%
Soliditet 65,59% 56,70% 67,32% 52,72% 43,49% 56,58% 42,30% 66,78% 60,67% 50,54%
Kassalikviditet 255,25% 184,79% 250,75% 157,98% 165,37% 274,14% 175,26% 230,32% 156,83% 142,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...