Visa allt om Norr-Kem Aktiebolag
Visa allt om Norr-Kem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 46 258 605 549 585 514 445 620 660
Övrig omsättning - - - - 14 - - 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 11 -1 9 93 40 -63 5 58 59
Resultat efter finansnetto 0 11 -1 4 89 39 -67 2 56 58
Årets resultat 0 -146 -2 2 68 39 -54 3 30 42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 6 8 23 33 65 90 67
Omsättningstillgångar 0 2 173 431 428 416 345 410 391 398
Tillgångar 0 2 173 437 437 439 378 476 481 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -22 -22 124 296 294 281 242 297 294 286
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 13 15 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 25 49 141 142 157 130 166 172 180
Skulder och eget kapital 0 2 173 437 437 439 378 476 481 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 24 135 100 110 97 111 95 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 8 42 31 42 44 35 36 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 46 258 605 563 585 514 480 620 660
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 605 549 585 514 445 620 660
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 182 133 152 141 146 131 155
Rörelseresultat, EBITDA 0 11 5 11 96 50 -42 30 75 117
Nettoomsättningförändring -100,00% -82,17% -57,36% 10,20% -6,15% 13,81% 15,51% -28,23% -6,06% -%
Du Pont-modellen -% 550,00% 0,00% 2,52% 21,28% 9,11% -16,67% 1,05% 12,06% 12,69%
Vinstmarginal -% 23,91% 0,00% 1,82% 16,94% 6,84% -12,26% 1,12% 9,35% 8,94%
Bruttovinstmarginal -% 97,83% 62,40% 60,99% 85,06% 96,75% 97,67% 97,53% 96,94% 96,52%
Rörelsekapital/omsättning -% -50,00% 48,06% 47,93% 52,09% 44,27% 41,83% 54,83% 35,32% 33,03%
Soliditet -% -1 100,00% 71,68% 67,73% 67,28% 64,01% 64,02% 64,41% 63,37% 61,51%
Kassalikviditet 0,00% 8,00% 353,06% 293,62% 290,14% 254,14% 253,85% 243,37% 225,00% 218,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...