Visa allt om Norr-Kem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 46 258 605 549 585 514 445 620 660 321
Övrig omsättning - - - 14 - - 35 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 -1 9 93 40 -63 5 58 59 -2
Resultat efter finansnetto 11 -1 4 89 39 -67 2 56 58 -3
Årets resultat -146 -2 2 68 39 -54 3 30 42 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 8 23 33 65 90 67 41
Omsättningstillgångar 2 173 431 428 416 345 410 391 398 403
Tillgångar 2 173 437 437 439 378 476 481 465 444
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -22 124 296 294 281 242 297 294 286 280
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 13 15 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 6 0 0 0 99
Kortfristiga skulder 25 49 141 142 157 130 166 172 180 65
Skulder och eget kapital 2 173 437 437 439 378 476 481 465 444
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 24 135 100 110 97 111 95 119 72
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 8 42 31 42 44 35 36 35 20
Utdelning till aktieägare 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 258 605 563 585 514 480 620 660 321
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 605 549 585 514 445 620 660 321
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 182 133 152 141 146 131 155 92
Rörelseresultat, EBITDA 11 5 11 96 50 -42 30 75 117 39
Nettoomsättningförändring -82,17% -57,36% 10,20% -6,15% 13,81% 15,51% -28,23% -6,06% 105,61% -%
Du Pont-modellen 550,00% 0,00% 2,52% 21,28% 9,11% -16,67% 1,05% 12,06% 12,69% -0,45%
Vinstmarginal 23,91% 0,00% 1,82% 16,94% 6,84% -12,26% 1,12% 9,35% 8,94% -0,62%
Bruttovinstmarginal 97,83% 62,40% 60,99% 85,06% 96,75% 97,67% 97,53% 96,94% 96,52% 87,85%
Rörelsekapital/omsättning -50,00% 48,06% 47,93% 52,09% 44,27% 41,83% 54,83% 35,32% 33,03% 105,30%
Soliditet -1 100,00% 71,68% 67,73% 67,28% 64,01% 64,02% 64,41% 63,37% 61,51% 63,06%
Kassalikviditet 8,00% 353,06% 293,62% 290,14% 254,14% 253,85% 243,37% 225,00% 218,89% 610,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...