Visa allt om Stockholms El-Team Aktiebolag
Visa allt om Stockholms El-Team Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 17 608 16 623 14 138 14 071 12 177 12 010 24 820 22 622 25 412 30 644
Övrig omsättning 72 - 18 - 8 - 65 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -355 362 64 277 -378 -2 395 407 -769 -341 4 273
Resultat efter finansnetto -390 374 64 317 -431 -2 486 372 -809 -311 4 250
Årets resultat -7 290 35 434 69 -568 270 -966 -391 2 275
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 684 1 719 44 87 669 146 2 000 2 076 2 344 2 414
Omsättningstillgångar 6 458 6 601 7 308 7 253 7 307 8 893 9 110 8 375 9 805 11 418
Tillgångar 8 141 8 320 7 352 7 340 7 975 9 040 11 110 10 451 12 149 13 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 464 5 471 5 182 5 147 4 713 4 643 5 212 4 942 4 456 4 649
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 645 1 290 1 133 1 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 573 0 1 274 1 310 1 336 1 372
Kortfristiga skulder 2 677 2 850 2 171 2 193 2 689 4 396 3 980 2 910 5 225 6 705
Skulder och eget kapital 8 141 8 320 7 352 7 340 7 975 9 040 11 110 10 451 12 149 13 832
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 219 308 309 433 647
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 092 4 196 4 074 4 739 4 327 3 959 5 445 5 318 6 630 5 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 706 1 468 1 473 1 643 1 582 1 577 2 089 2 081 2 574 2 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 680 16 623 14 156 14 071 12 185 12 010 24 885 22 622 25 412 30 644
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 14 13 12 18 16 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 601 1 511 1 285 1 005 937 1 001 1 379 1 414 1 155 1 532
Personalkostnader per anställd (tkr) 547 521 519 463 463 485 463 526 460 417
Rörelseresultat, EBITDA -339 383 94 326 -315 -2 294 669 -515 -93 4 486
Nettoomsättningförändring 5,93% 17,58% 0,48% 15,55% 1,39% -51,61% 9,72% -10,98% -17,07% -%
Du Pont-modellen -4,27% 4,57% 0,97% 4,35% -4,55% -26,33% 4,00% -6,72% -1,88% 31,30%
Vinstmarginal -1,98% 2,29% 0,50% 2,27% -2,98% -19,82% 1,79% -3,10% -0,90% 14,13%
Bruttovinstmarginal 42,79% 51,20% 55,83% 64,71% 65,89% 50,11% 53,54% 50,45% 54,53% 51,19%
Rörelsekapital/omsättning 21,47% 22,57% 36,33% 35,96% 37,92% 37,44% 20,67% 24,16% 18,02% 15,38%
Soliditet 67,12% 65,76% 70,48% 70,12% 59,10% 51,36% 51,19% 56,17% 43,39% 39,36%
Kassalikviditet 217,00% 211,40% 307,55% 308,48% 257,34% 194,54% 203,09% 263,95% 181,53% 160,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...