Visa allt om Stockholms El-Team Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 16 623 14 138 14 071 12 177 12 010 24 820 22 622 25 412 30 644 26 416
Övrig omsättning - 18 - 8 - 65 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 362 64 277 -378 -2 395 407 -769 -341 4 273 1 790
Resultat efter finansnetto 374 64 317 -431 -2 486 372 -809 -311 4 250 1 685
Årets resultat 290 35 434 69 -568 270 -966 -391 2 275 1 160
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 719 44 87 669 146 2 000 2 076 2 344 2 414 2 306
Omsättningstillgångar 6 601 7 308 7 253 7 307 8 893 9 110 8 375 9 805 11 418 7 346
Tillgångar 8 320 7 352 7 340 7 975 9 040 11 110 10 451 12 149 13 832 9 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 471 5 182 5 147 4 713 4 643 5 212 4 942 4 456 4 649 2 496
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 645 1 290 1 133 1 105 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 573 0 1 274 1 310 1 336 1 372 1 764
Kortfristiga skulder 2 850 2 171 2 193 2 689 4 396 3 980 2 910 5 225 6 705 5 346
Skulder och eget kapital 8 320 7 352 7 340 7 975 9 040 11 110 10 451 12 149 13 832 9 652
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 219 308 309 433 647 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 196 4 074 4 739 4 327 3 959 5 445 5 318 6 630 5 158 4 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 468 1 473 1 643 1 582 1 577 2 089 2 081 2 574 2 103 1 824
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 623 14 156 14 071 12 185 12 010 24 885 22 622 25 412 30 644 26 416
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 14 13 12 18 16 22 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 511 1 285 1 005 937 1 001 1 379 1 414 1 155 1 532 1 468
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 519 463 463 485 463 526 460 417 405
Rörelseresultat, EBITDA 383 94 326 -315 -2 294 669 -515 -93 4 486 1 997
Nettoomsättningförändring 17,58% 0,48% 15,55% 1,39% -51,61% 9,72% -10,98% -17,07% 16,01% -%
Du Pont-modellen 4,57% 0,97% 4,35% -4,55% -26,33% 4,00% -6,72% -1,88% 31,30% 18,67%
Vinstmarginal 2,29% 0,50% 2,27% -2,98% -19,82% 1,79% -3,10% -0,90% 14,13% 6,82%
Bruttovinstmarginal 51,20% 55,83% 64,71% 65,89% 50,11% 53,54% 50,45% 54,53% 51,19% 45,21%
Rörelsekapital/omsättning 22,57% 36,33% 35,96% 37,92% 37,44% 20,67% 24,16% 18,02% 15,38% 7,57%
Soliditet 65,76% 70,48% 70,12% 59,10% 51,36% 51,19% 56,17% 43,39% 39,36% 26,20%
Kassalikviditet 211,40% 307,55% 308,48% 257,34% 194,54% 203,09% 263,95% 181,53% 160,36% 128,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...