Visa allt om Administrationsaktiebolaget Ran
Visa allt om Administrationsaktiebolaget Ran

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 3 32 46 25 120 246 554 602 857
Övrig omsättning - - - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -1 29 23 19 88 -164 -24 -266 -40
Resultat efter finansnetto -3 -1 29 22 17 85 -164 -24 -271 -44
Årets resultat -3 -1 29 22 17 85 -164 -24 -271 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 34 31 25 124 134 354 390 592
Tillgångar 0 0 34 31 25 124 134 354 390 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -9 -6 -5 -34 -56 -74 -158 5 29 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 0 32 57 75 187 239 240 253 79
Kortfristiga skulder 2 6 7 8 6 11 53 108 107 212
Skulder och eget kapital 0 0 34 31 25 124 134 354 390 592
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 10 315 428 646 684
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 8 85 134 207 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 32 51 25 120 246 554 602 857
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 1 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 120 123 277 201 286
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 18 200 282 285 293
Rörelseresultat, EBITDA -3 -1 29 23 19 88 -164 -24 -266 -40
Nettoomsättningförändring -100,00% -90,62% -30,43% 84,00% -79,17% -51,22% -55,60% -7,97% -29,75% -%
Du Pont-modellen -% -% 85,29% 74,19% 76,00% 70,97% -122,39% -6,78% -67,69% -6,76%
Vinstmarginal -% -33,33% 90,62% 50,00% 76,00% 73,33% -66,67% -4,33% -43,85% -4,67%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 67,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -200,00% 84,38% 50,00% 76,00% 94,17% 32,93% 44,40% 47,01% 44,34%
Soliditet -% -% -14,71% -109,68% -224,00% -59,68% -117,91% 1,41% 7,44% 50,68%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 485,71% 387,50% 416,67% 1 127,27% 252,83% 327,78% 364,49% 279,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...