Visa allt om E 19 Gruppen i Stockholm AB
Visa allt om E 19 Gruppen i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 477 0 0 0 8 0 10 0 5 75
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 726 0 -2 -9 -56 -63 -93 -78 -44 -57
Resultat efter finansnetto 727 0 1 200 1 547 49 24 -8 0 53 10
Årets resultat 563 -3 1 232 888 36 20 -14 0 39 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Omsättningstillgångar 1 085 455 1 960 1 896 368 349 328 381 384 360
Tillgångar 1 186 455 1 960 1 896 368 349 328 381 386 363
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 690 127 1 370 1 256 368 332 312 326 326 287
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 497 328 591 641 0 18 16 55 60 76
Skulder och eget kapital 1 186 455 1 960 1 896 368 349 328 381 386 363
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 210 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 61 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 239 1 118 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 477 0 0 0 8 0 10 0 5 75
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 477 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 296 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 751 0 -2 -9 -56 -63 -93 -78 -43 -52
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -100,00% -% -100,00% -93,33% -%
Du Pont-modellen 61,38% -% -% -% 13,32% -% -2,44% -% 13,73% 2,75%
Vinstmarginal 49,29% -% -% -% 612,50% -% -80,00% -% 1 060,00% 13,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -412,50% -% -870,00% -% -1 100,00% -17,33%
Rörelsekapital/omsättning 39,81% -% -% -% 4 600,00% -% 3 120,00% -% 6 480,00% 378,67%
Soliditet 58,18% 27,91% 69,90% 66,24% 100,00% 95,13% 95,12% 85,56% 84,46% 79,06%
Kassalikviditet 218,31% 138,72% 331,64% 295,79% -% 1 711,11% 1 537,50% 367,27% 246,67% 247,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...