Visa allt om Global Blue Currency Choice Service Europe Aktiebolag
Visa allt om Global Blue Currency Choice Service Europe Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 * 2011-03 * 2010-03 * 2009-03 * 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 95 316 107 115 90 083 55 521 5 569 5 126 3 581 2 142 106 8
Övrig omsättning 5 378 8 816 7 221 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 910 223 1 253 24 723 2 625 1 613 650 120 -1 614 -424
Resultat efter finansnetto -1 937 56 1 181 24 673 2 641 1 618 651 139 -1 620 -304
Årets resultat -1 937 46 931 17 981 1 932 1 203 483 102 -1 620 -304
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 * 2011-03 * 2010-03 * 2009-03 * 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 509 1 802 1 378 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 104 329 126 076 85 868 53 800 6 646 5 794 3 147 2 578 4 762 1 974
Tillgångar 106 838 127 878 87 246 53 800 6 646 5 794 3 147 2 578 4 762 1 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 451 20 531 19 731 17 554 2 190 2 241 1 038 556 4 264 245
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 378 107 347 67 515 36 245 4 456 3 553 2 109 2 022 498 1 729
Skulder och eget kapital 106 838 127 878 87 246 53 800 6 646 5 794 3 147 2 578 4 762 1 974
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03 *
2011-03 *
2010-03 *
2009-03 *
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 162 1 245 1 324 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 618 567 537 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 694 115 931 97 304 55 521 5 569 5 126 3 581 2 142 106 8
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 0 0 - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 31 772 35 705 30 028 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 775 1 164 644 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 753 381 1 396 24 723 2 625 1 613 650 120 -1 614 -424
Nettoomsättningförändring -11,02% 18,91% 62,25% 896,97% 8,64% 43,14% 67,18% 1 920,75% 1 225,00% -%
Du Pont-modellen -1,67% 0,20% 1,51% 46,03% 40,20% 27,96% 20,75% 5,51% -33,16% -14,39%
Vinstmarginal -1,87% 0,23% 1,46% 44,60% 47,98% 31,60% 18,24% 6,63% -1 489,62% -3 550,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,73% 17,48% 20,37% 31,62% 39,32% 43,72% 28,99% 25,96% 4 022,64% 3 062,50%
Soliditet 17,27% 16,06% 22,62% 32,63% 32,95% 38,68% 32,98% 21,57% 89,54% 12,41%
Kassalikviditet 118,05% 117,45% 127,18% 148,43% 149,15% 163,07% 149,22% 127,50% 956,22% 114,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-03: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-03: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-03: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-03: Balansräkning redovisad i euro
mer information

* Bolaget redovisar bokslutstalen i tusen euro.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...