Visa allt om Askdata Aktiebolag
Visa allt om Askdata Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 693 821 1 078 1 257 1 595 1 510 1 386 1 375 0 591
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 140 9 31 219 209 161 -37 394 -6 9
Resultat efter finansnetto 176 9 35 281 221 221 11 373 17 15
Årets resultat 138 6 26 212 165 173 11 258 12 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 564 792 925 819 606 809 916 936 546 524
Omsättningstillgångar 383 351 495 839 1 128 1 056 792 442 115 350
Tillgångar 947 1 143 1 420 1 658 1 734 1 865 1 708 1 378 661 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 639 901 1 095 1 268 1 256 1 092 919 902 643 631
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 308 242 325 390 478 774 790 476 17 243
Skulder och eget kapital 947 1 143 1 420 1 658 1 734 1 865 1 708 1 378 661 874
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 415 550 740 720 960 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 42 171 226 226 302 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 693 821 1 078 1 257 1 595 1 510 1 386 1 375 7 591
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 347 411 539 629 798 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 235 370 493 479 638 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 140 9 31 224 214 166 -32 399 -6 9
Nettoomsättningförändring -15,59% -23,84% -14,24% -21,19% 5,63% 8,95% 0,80% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 18,80% 1,14% 2,82% 16,95% 12,69% 11,85% 0,94% 29,75% -% 2,29%
Vinstmarginal 25,69% 1,58% 3,71% 22,35% 13,79% 14,64% 1,15% 29,82% -% 3,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,25% 69,70% 75,35% -% 3,38%
Rörelsekapital/omsättning 10,82% 13,28% 15,77% 35,72% 40,75% 18,68% 0,14% -2,47% -% 18,10%
Soliditet 67,48% 78,83% 77,11% 76,48% 72,43% 58,55% 53,81% 65,46% 97,28% 72,20%
Kassalikviditet 124,35% 145,04% 152,31% 215,13% 235,98% 136,43% 100,25% 92,86% 676,47% 144,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...