Visa allt om Dekormontage i Sollentuna AB
Visa allt om Dekormontage i Sollentuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 199 220 253 249 285 367 15 20 121 174
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 156 182 172 197 234 -24 -160 -255 -112
Resultat efter finansnetto 138 158 185 176 197 234 -24 -160 -232 -86
Årets resultat 120 162 143 130 145 197 -24 -160 -232 -86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 13 19 26 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 304 332 382 434 511 411 45 93 91 189
Tillgångar 310 345 401 460 511 411 45 93 91 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 246 276 263 261 271 226 29 53 58 145
Obeskattade reserver 40 56 106 106 106 106 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 14 31 93 134 79 16 39 32 44
Skulder och eget kapital 310 345 401 460 511 411 45 93 91 189
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 63 65
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 40 76 52
Utdelning till aktieägare 140 150 150 140 140 0 0 0 0 0
Omsättning 199 220 253 249 285 367 15 20 121 174
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 220 253 249 285 367 15 20 121 174
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 3 52 141 131
Rörelseresultat, EBITDA 144 162 188 178 197 244 -24 -160 -255 -111
Nettoomsättningförändring -9,55% -13,04% 1,61% -12,63% -22,34% 2 346,67% -25,00% -83,47% -30,46% -%
Du Pont-modellen 44,52% 45,51% 46,13% 38,26% 38,55% 56,93% -53,33% -172,04% -254,95% -44,97%
Vinstmarginal 69,35% 71,36% 73,12% 70,68% 69,12% 63,76% -160,00% -800,00% -191,74% -48,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 15,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 140,20% 144,55% 138,74% 136,95% 132,28% 90,46% 193,33% 270,00% 48,76% 83,33%
Soliditet 89,42% 92,66% 86,20% 73,72% 68,32% 74,00% 64,44% 56,99% 63,74% 76,72%
Kassalikviditet 1 216,00% 2 371,43% 1 232,26% 466,67% 381,34% 520,25% 281,25% 238,46% 284,38% 429,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...