Visa allt om byBo Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 004 2 785 1 746 740 1 103 2 485 4 592 3 701 2 681 5 201
Övrig omsättning - - 340 200 30 - 291 197 412 -
Rörelseresultat (EBIT) 114 240 338 -153 -229 -6 592 -213 -393 342
Resultat efter finansnetto 78 181 358 -261 -430 -172 427 -455 -489 289
Årets resultat 306 181 358 -261 -430 -172 427 -455 -293 143
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 440 427 472 528 709 995 1 258 1 521 1 653 1 291
Omsättningstillgångar 233 365 295 268 484 686 1 192 908 969 707
Tillgångar 674 791 767 796 1 194 1 681 2 450 2 428 2 621 1 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 -196 -376 -734 -473 -43 130 -377 77 480
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 173 584 762 1 064 721 567 919 1 479 1 374 655
Kortfristiga skulder 391 404 382 467 946 1 157 1 401 1 327 1 170 667
Skulder och eget kapital 674 791 767 796 1 194 1 681 2 450 2 428 2 621 1 999
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 150 34 165 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 236 124 46 38 11 0 6 233 37 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 77 39 14 6 2 10 59 175 144 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 3 004 2 785 2 086 940 1 133 2 485 4 883 3 898 3 093 5 201
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 004 2 785 873 740 1 103 - 4 592 3 701 2 681 5 201
Personalkostnader per anställd (tkr) 335 165 26 58 45 - 267 481 390 352
Rörelseresultat, EBITDA 171 285 394 28 7 230 847 55 -247 438
Nettoomsättningförändring 7,86% 59,51% 135,95% -32,91% -55,61% -45,88% 24,07% 38,05% -48,45% -%
Du Pont-modellen 17,06% 30,34% 46,81% -19,22% -23,37% -3,33% 22,16% -12,89% -14,92% 17,11%
Vinstmarginal 3,83% 8,62% 20,56% -20,68% -25,29% -2,25% 11,82% -8,46% -14,58% 6,58%
Bruttovinstmarginal 35,82% 36,37% 25,49% 30,00% 53,13% 37,06% 37,57% 28,64% 27,60% 31,74%
Rörelsekapital/omsättning -5,26% -1,40% -4,98% -26,89% -41,89% -18,95% -4,55% -11,32% -7,50% 0,77%
Soliditet 16,32% -24,78% -49,02% -92,21% -39,61% -2,56% 5,31% -15,53% 2,94% 31,11%
Kassalikviditet 45,01% 72,77% 62,83% 53,10% 45,24% 41,14% 65,17% 53,73% 66,15% 77,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...