Visa allt om Nyckellås i Märsta Aktiebolag
Visa allt om Nyckellås i Märsta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 393 6 705 6 262 4 678 5 032 4 975 4 136 5 257 5 008 4 535
Övrig omsättning - 141 35 14 - - - 82 40 62
Rörelseresultat (EBIT) 578 114 301 58 427 -95 27 109 212 -116
Resultat efter finansnetto 578 116 311 77 459 -77 35 2 365 292 -75
Årets resultat 350 5 235 37 282 0 101 2 221 175 34
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 427 415 424 362 519 640 873 907 455 531
Omsättningstillgångar 6 042 5 227 5 563 5 365 4 948 4 450 4 422 5 166 3 494 3 261
Tillgångar 6 469 5 641 5 986 5 727 5 467 5 089 5 295 6 073 3 948 3 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 596 4 346 4 541 4 331 4 419 4 237 4 337 5 111 2 991 2 845
Obeskattade reserver 571 444 335 327 303 228 312 413 269 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 302 852 1 110 1 069 745 624 647 549 689 748
Skulder och eget kapital 6 469 5 641 5 986 5 727 5 467 5 089 5 295 6 073 3 948 3 791
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 074 1 006 1 099 977 963
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 633 1 717 1 438 1 324 1 342 156 150 200 374 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 573 482 437 447 423 372 439 474 463
Utdelning till aktieägare 300 100 200 25 125 100 100 875 100 30
Omsättning 7 393 6 846 6 297 4 692 5 032 4 975 4 136 5 339 5 048 4 597
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 848 1 676 1 566 1 559 1 677 1 658 1 379 1 752 1 252 1 134
Personalkostnader per anställd (tkr) 555 578 484 592 602 554 516 582 459 442
Rörelseresultat, EBITDA 679 203 485 275 663 143 264 215 290 36
Nettoomsättningförändring 10,26% 7,07% 33,86% -7,03% 1,15% 20,29% -21,32% 4,97% 10,43% -%
Du Pont-modellen 8,93% 2,06% 5,20% 1,33% 8,40% -1,49% 0,66% 38,93% 7,37% -1,98%
Vinstmarginal 7,82% 1,73% 4,97% 1,62% 9,12% -1,53% 0,85% 44,97% 5,81% -1,65%
Bruttovinstmarginal 53,02% 47,89% 50,77% 57,52% 62,78% 49,53% 61,51% 63,97% 39,82% 52,79%
Rörelsekapital/omsättning 64,11% 65,25% 71,11% 91,83% 83,53% 76,90% 91,27% 87,83% 56,01% 55,41%
Soliditet 77,93% 83,18% 80,23% 79,83% 84,92% 86,56% 86,25% 89,06% 80,67% 78,81%
Kassalikviditet 334,41% 423,71% 364,68% 366,51% 488,72% 553,53% 505,56% 784,15% 330,62% 300,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...