Visa allt om Rolf Andersson VVS-Kontroll Aktiebolag
Visa allt om Rolf Andersson VVS-Kontroll Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 998 2 211 3 050 2 313 2 617 2 678 2 747 2 451 2 156 2 495
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -68 37 453 -73 156 76 484 -23 -59 59
Resultat efter finansnetto -67 38 454 -73 154 76 480 -30 -62 55
Årets resultat 50 50 269 -18 79 51 285 -30 -54 30
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 4 9 14 19 24 4 7 13 19
Omsättningstillgångar 736 878 1 115 567 742 701 759 288 313 596
Tillgångar 790 882 1 124 581 761 725 764 295 326 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 582 532 582 313 372 333 322 37 67 121
Obeskattade reserver 41 175 204 97 151 109 109 0 0 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 175 338 171 238 283 333 258 259 486
Skulder och eget kapital 790 882 1 124 581 761 725 764 295 326 614
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 791 768 943 926 393 399 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - 80 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 928 880 1 047 228 205 203 188 643 463 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 427 399 464 466 497 547 532 527 463 502
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 40 40 0 0 0 0
Omsättning 1 998 2 211 3 050 2 313 2 617 2 678 2 747 2 451 2 156 2 495
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 400 442 763 463 523 536 549 490 431 499
Personalkostnader per anställd (tkr) 284 271 400 311 311 350 345 331 281 344
Rörelseresultat, EBITDA -68 42 458 -68 161 81 486 -17 -53 65
Nettoomsättningförändring -9,63% -27,51% 31,86% -11,62% -2,28% -2,51% 12,08% 13,68% -13,59% -%
Du Pont-modellen -8,48% 4,31% 40,39% -12,56% 20,50% 10,48% 63,35% -7,46% -17,79% 9,77%
Vinstmarginal -3,35% 1,72% 14,89% -3,16% 5,96% 2,84% 17,62% -0,90% -2,69% 2,40%
Bruttovinstmarginal 91,59% 88,38% 81,48% 84,78% 83,00% 85,59% 93,67% 86,62% 83,12% 89,82%
Rörelsekapital/omsättning 28,53% 31,80% 25,48% 17,12% 19,26% 15,61% 15,51% 1,22% 2,50% 4,41%
Soliditet 77,72% 75,79% 65,94% 66,18% 63,51% 57,01% 52,66% 12,54% 20,55% 20,64%
Kassalikviditet 434,94% 493,71% 325,44% 322,81% 294,96% 224,03% 227,93% 111,63% 120,85% 122,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...