Visa allt om Heinrich Färg & Måleri Aktiebolag
Visa allt om Heinrich Färg & Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 717 5 229 4 639 3 895 5 989 5 443 5 843 7 112 6 995 7 495
Övrig omsättning 98 81 58 33 53 41 267 364 15 33
Rörelseresultat (EBIT) 67 1 001 -140 538 610 189 550 106 177 102
Resultat efter finansnetto 23 862 -362 349 299 -63 441 84 -62 -93
Årets resultat 15 723 -362 274 299 -63 367 84 -62 -93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 308 8 525 8 742 8 960 9 106 9 326 5 546 5 712 5 857 6 004
Omsättningstillgångar 2 091 2 065 1 669 2 075 1 962 1 691 1 823 2 154 2 284 1 682
Tillgångar 10 399 10 590 10 411 11 035 11 068 11 017 7 369 7 866 8 141 7 686
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 041 2 107 1 464 1 906 1 685 1 466 1 575 1 408 1 324 1 385
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 211 7 500 7 789 8 085 8 312 8 452 4 844 5 208 5 295 5 003
Kortfristiga skulder 1 147 983 1 158 1 044 1 071 1 099 950 1 250 1 522 1 298
Skulder och eget kapital 10 399 10 590 10 411 11 035 11 068 11 017 7 369 7 866 8 141 7 686
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 180 180 124 516 620
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 949 1 786 2 022 1 394 2 031 1 774 1 490 1 807 1 401 1 615
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 821 730 834 577 851 749 684 748 713 855
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 4 815 5 310 4 697 3 928 6 042 5 484 6 110 7 476 7 010 7 528
Nyckeltal
Antal anställda 8 6 7 7 7 7 7 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 590 872 663 556 856 778 835 1 016 777 833
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 432 432 287 418 393 340 385 295 352
Rörelseresultat, EBITDA 204 1 138 -3 631 750 330 691 250 333 273
Nettoomsättningförändring -9,79% 12,72% 19,10% -% 10,03% -6,85% -17,84% 1,67% -6,67% -%
Du Pont-modellen 1,01% 9,58% -1,21% 4,95% 5,65% 1,77% 9,04% 4,12% 2,19% 1,35%
Vinstmarginal 2,23% 19,41% -2,72% 14,02% 10,44% 3,58% 11,40% 4,56% 2,54% 1,39%
Bruttovinstmarginal 84,97% 90,07% 86,51% 84,39% 82,99% 78,23% 69,60% 50,94% 58,90% 55,14%
Rörelsekapital/omsättning 20,01% 20,69% 11,02% 26,47% 14,88% 10,88% 14,94% 12,71% 10,89% 5,12%
Soliditet 19,63% 19,90% 14,06% 17,27% 15,22% 13,31% 21,37% 17,90% 16,26% 18,02%
Kassalikviditet 163,91% 200,92% 136,61% 190,42% 174,42% 139,76% 176,32% 98,08% 82,33% 50,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...