Visa allt om Luleå Hockey Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Luleå Hockey Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 15 719 13 936 11 422 10 046 9 980 11 272 10 491 5 098 4 496 4 628
Övrig omsättning - 17 102 - 45 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -517 -17 379 -1 082 32 233 609 479 307 224
Resultat efter finansnetto -537 -30 379 -1 084 5 174 514 325 64 6
Årets resultat -304 -123 185 34 449 4 214 25 64 6
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 142 3 410 3 904 4 398 4 968 5 615 5 621 6 180 6 817 7 330
Omsättningstillgångar 3 745 1 594 2 108 3 449 3 261 2 536 3 590 2 677 410 209
Tillgångar 6 887 5 005 6 012 7 847 8 229 8 152 9 211 8 857 7 227 7 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 747 1 051 1 174 989 955 506 501 287 262 198
Obeskattade reserver 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 140 3 874 4 759 6 859 7 274 7 646 8 709 8 570 6 965 7 341
Skulder och eget kapital 6 887 5 005 6 012 7 847 8 229 8 152 9 211 8 857 7 227 7 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 229 471 430 291 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 458 177 179 115 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 719 13 953 11 524 10 046 10 025 11 272 10 491 5 098 4 496 4 628
Nyckeltal
Antal anställda 3 1 1 1 - - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 240 13 936 11 422 10 046 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 560 652 638 406 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -77 477 873 -512 679 880 1 168 1 116 972 869
Nettoomsättningförändring 12,79% 22,01% 13,70% 0,66% -11,46% 7,44% 105,79% 13,39% -2,85% -%
Du Pont-modellen -7,49% -0,16% 6,40% -13,76% 0,39% 2,86% 6,61% 5,44% 4,26% 2,97%
Vinstmarginal -3,28% -0,06% 3,37% -10,75% 0,32% 2,07% 5,80% 9,45% 6,85% 4,84%
Bruttovinstmarginal 84,26% 89,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,24% -16,36% -23,21% -33,94% -40,21% -45,33% -48,79% -115,59% -145,80% -154,11%
Soliditet 10,85% 22,23% 20,55% 12,60% 11,61% 6,21% 5,44% 3,24% 3,63% 2,63%
Kassalikviditet 54,92% 29,53% 32,74% 50,28% 44,83% 33,17% 41,22% 31,24% 5,89% 2,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...