Visa allt om Westers Konsult Aktiebolag
Visa allt om Westers Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 507 547 537 585 568 568 542 99 1 081 1 081
Övrig omsättning 10 - 31 4 9 9 35 40 2 2
Rörelseresultat (EBIT) 53 21 -2 8 16 16 7 - -114 -113
Resultat efter finansnetto 51 18 -4 8 13 13 5 - 32 32
Årets resultat 40 14 -4 6 10 10 3 - 23 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 46 39 44 36 36 41 70 24 24
Omsättningstillgångar 181 136 151 157 184 184 166 185 173 173
Tillgångar 228 182 190 202 220 220 207 256 197 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 137 123 127 119 119 109 134 113 113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 45 67 74 101 101 98 122 84 84
Skulder och eget kapital 228 182 190 202 220 220 207 256 197 197
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 200 245 319 300 300 300 300 305 325 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 22 19 155 158 158 158 156 160 148 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
Omsättning 517 547 568 589 577 577 577 139 1 083 1 083
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 507 547 537 585 568 568 542 99 1 081 1 081
Personalkostnader per anställd (tkr) 228 362 436 452 467 467 461 473 475 475
Rörelseresultat, EBITDA 64 40 11 23 28 28 21 - -106 -105
Nettoomsättningförändring -7,31% 1,86% -8,21% 2,99% 0,00% 4,80% 447,47% -90,84% 0,00% -%
Du Pont-modellen 23,25% 11,54% -1,05% 3,96% 7,27% 7,27% 3,38% -% 20,81% 21,32%
Vinstmarginal 10,45% 3,84% -0,37% 1,37% 2,82% 2,82% 1,29% -% 3,79% 3,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,64% 16,64% 15,64% 14,19% 14,61% 14,61% 12,55% 63,64% 8,23% 8,23%
Soliditet 77,63% 75,27% 64,74% 62,87% 54,09% 54,09% 52,66% 52,34% 57,36% 57,36%
Kassalikviditet 354,90% 302,22% 225,37% 212,16% 182,18% 182,18% 169,39% 151,64% 205,95% 205,95%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...