Visa allt om Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad i Hammarstrand Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad i Hammarstrand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 125 6 075 6 728 7 274 7 758 7 540 6 724 7 597 5 963 4 999
Övrig omsättning 100 412 41 312 260 - 15 354 1 48
Rörelseresultat (EBIT) 575 332 -47 -285 1 098 673 596 1 517 667 -41
Resultat efter finansnetto 554 272 -85 -288 1 057 610 633 1 533 657 -76
Årets resultat 0 111 89 33 742 245 459 1 024 688 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 227 3 404 5 321 4 253 5 218 5 990 4 869 3 869 3 067 3 309
Omsättningstillgångar 3 303 3 328 3 606 3 927 3 559 2 845 4 042 2 888 2 311 2 113
Tillgångar 9 531 6 732 8 927 8 181 8 776 8 835 8 911 6 757 5 378 5 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 395 3 395 3 884 4 869 4 836 4 225 3 980 3 520 2 496 1 808
Obeskattade reserver 2 382 2 067 1 700 1 900 2 237 2 190 1 913 1 904 1 797 2 099
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 303 275 2 180 688 757 1 709 1 591 457 398 438
Kortfristiga skulder 1 450 995 1 163 723 946 712 1 428 876 686 1 077
Skulder och eget kapital 9 531 6 732 8 927 8 181 8 776 8 835 8 911 6 757 5 378 5 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 493 429 440 350 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 354 1 435 1 498 1 696 1 911 994 881 1 030 998 937
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 415 383 379 451 426 350 336 369 391 343
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0
Omsättning 6 225 6 487 6 769 7 586 8 018 7 540 6 739 7 951 5 964 5 047
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 531 1 519 1 682 1 455 1 293 1 508 1 345 1 519 1 193 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 487 519 450 407 402 355 400 382 341
Rörelseresultat, EBITDA 1 453 1 333 965 604 2 296 1 994 1 719 2 448 1 418 684
Nettoomsättningförändring 0,82% -9,71% -7,51% -6,24% 2,89% 12,14% -11,49% 27,40% 19,28% -%
Du Pont-modellen 6,07% 5,12% -0,08% -3,15% 12,77% 7,76% 7,56% 23,38% 12,87% -0,50%
Vinstmarginal 9,45% 5,68% -0,10% -3,55% 14,45% 9,10% 10,02% 20,80% 11,60% -0,54%
Bruttovinstmarginal 68,26% 62,34% 60,76% 52,32% 72,76% 65,41% 66,15% 73,56% 70,85% 52,43%
Rörelsekapital/omsättning 30,25% 38,40% 36,31% 44,05% 33,68% 28,29% 38,88% 26,48% 27,25% 20,72%
Soliditet 55,11% 74,38% 58,36% 76,63% 73,89% 66,09% 60,49% 72,38% 70,47% 61,21%
Kassalikviditet 227,79% 334,47% 308,08% 529,32% 314,48% 365,59% 255,04% 305,48% 308,60% 175,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...