Visa allt om Promosalons Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 896 949 753 1 085 1 069 1 005 1 277 1 049 1 164 1 302
Övrig omsättning 4 9 153 4 3 2 - 41 29 3
Rörelseresultat (EBIT) -35 14 -23 3 -1 -89 11 -157 13 -41
Resultat efter finansnetto -35 14 -22 4 0 -88 11 -156 14 -47
Årets resultat -35 13 -22 4 0 -88 11 -156 14 -47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Omsättningstillgångar 308 429 306 375 439 450 466 400 586 585
Tillgångar 308 429 306 375 439 450 466 400 588 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 245 232 254 250 251 288 278 284 269
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 98 185 74 121 188 200 178 123 304 320
Skulder och eget kapital 308 429 306 375 439 450 466 400 588 590
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 359 338 343 379 355 418 431 424 391 419
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 30 - - -
Sociala kostnader 168 157 151 178 162 176 179 211 247 204
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 900 958 906 1 089 1 072 1 007 1 277 1 090 1 193 1 305
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 896 949 753 1 085 1 069 1 005 1 277 1 049 1 164 651
Personalkostnader per anställd (tkr) 531 499 498 552 521 598 616 650 647 314
Rörelseresultat, EBITDA -35 14 -23 36 13 -66 11 -155 15 -39
Nettoomsättningförändring -5,58% 26,03% -30,60% 1,50% 6,37% -21,30% 21,73% -9,88% -10,60% -%
Du Pont-modellen -11,36% 3,26% -7,19% 1,07% 0,00% -19,78% 2,36% -39,00% 2,38% -6,95%
Vinstmarginal -3,91% 1,48% -2,92% 0,37% 0,00% -8,86% 0,86% -14,87% 1,20% -3,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,76% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,44% 25,71% 30,81% 23,41% 23,48% 24,88% 22,55% 26,41% 24,23% 20,35%
Soliditet 67,86% 57,11% 75,82% 67,73% 56,95% 55,78% 61,80% 69,50% 48,30% 45,59%
Kassalikviditet 314,29% 231,89% 413,51% 309,92% 233,51% 225,00% 261,80% 325,20% 192,76% 182,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...