Visa allt om Profab Invest Aktiebolag
Visa allt om Profab Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 865 2 438 0 0 0 0 327 245 1 820
Övrig omsättning 2 320 945 - 1 497 2 325 5 072 5 289 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 058 55 2 384 1 052 2 269 5 007 5 224 -3 516 -7 200 1 762
Resultat efter finansnetto 1 336 -1 004 1 611 1 052 2 269 5 007 5 224 -3 516 -7 200 1 762
Årets resultat 1 336 -1 295 1 093 901 2 075 4 948 5 157 -3 591 -7 249 1 704
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 25 045 27 331 27 807 26 478 24 631 22 303 18 358 11 275 8 339 13 979
Tillgångar 25 045 27 331 27 807 26 478 24 631 22 303 18 358 11 275 8 339 13 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 706 4 370 5 665 13 971 13 070 10 995 6 047 891 481 7 730
Obeskattade reserver 569 569 394 84 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 017 20 982 20 467 11 065 11 054 11 052 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 752 1 410 1 281 1 357 507 256 12 311 10 385 7 858 6 249
Skulder och eget kapital 25 045 27 331 27 807 26 478 24 631 22 303 18 358 11 275 8 339 13 979
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 320 1 810 2 438 1 497 2 325 5 072 5 289 327 245 1 820
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 058 55 2 384 1 052 2 269 5 007 5 224 -3 516 -7 200 1 762
Nettoomsättningförändring -100,00% -64,52% -% -% -% -% -100,00% 33,47% -86,54% -%
Du Pont-modellen -% 0,20% 8,57% -% -% -% -% -31,18% -86,34% 12,60%
Vinstmarginal -% 6,47% 97,79% -% -% -% -% -1 075,23% -2 938,78% 96,81%
Bruttovinstmarginal -% -96,53% 100,00% -% -% -% -% 100,00% -2 911,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 996,65% 1 088,02% -% -% -% -% 272,17% 196,33% 424,73%
Soliditet 24,56% 17,61% 21,48% 53,00% 53,06% 49,30% 32,94% 7,90% 5,77% 55,30%
Kassalikviditet 3 330,45% 1 938,37% 2 170,73% 1 951,22% 4 858,19% 8 712,11% 149,12% 108,57% 106,12% 223,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...