Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Skölden
Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Skölden

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 20 150 132 204 88
Övrig omsättning - - - - - 628 40 - 365 177
Rörelseresultat (EBIT) -3 -183 -19 -32 -47 -273 97 16 119 48
Resultat efter finansnetto -3 -190 -22 -22 0 1 404 108 62 140 48
Årets resultat -3 -190 -22 -22 0 1 404 80 48 95 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 421 421 358 383 631 593 1 887 3 585 4 395 4 635
Omsättningstillgångar 2 083 2 098 1 339 1 762 2 262 4 513 3 339 1 929 1 034 939
Tillgångar 2 505 2 519 1 697 2 145 2 893 5 106 5 226 5 514 5 429 5 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 184 2 187 1 378 1 400 1 422 4 422 3 018 2 938 2 890 2 795
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 321 331 320 746 1 471 684 2 208 2 576 2 539 2 778
Skulder och eget kapital 2 505 2 519 1 697 2 145 2 893 5 106 5 226 5 514 5 429 5 574
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 648 190 132 569 265
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -183 -15 -25 -40 -266 104 19 141 147
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -86,67% 13,64% -35,29% 131,82% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 27,50% 2,09% 1,23% 2,62% 1,17%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 7 020,00% 72,67% 51,52% 69,61% 73,86%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -3 040,00% 100,00% 100,00% -43,14% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 19 145,00% 754,00% -490,15% -737,75% -2 089,77%
Soliditet 87,19% 86,82% 81,20% 65,27% 49,15% 86,60% 57,75% 53,28% 53,23% 50,14%
Kassalikviditet 648,91% 633,84% 418,44% 236,19% 153,77% 659,80% 151,22% 74,88% 40,72% 33,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...