Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Skölden

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 20 150 132 204 88 88
Övrig omsättning - - - - 628 40 - 365 177 168
Rörelseresultat (EBIT) -183 -19 -32 -47 -273 97 16 119 48 82
Resultat efter finansnetto -190 -22 -22 0 1 404 108 62 140 48 308
Årets resultat -190 -22 -22 0 1 404 80 48 95 35 502
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 421 358 383 631 593 1 887 3 585 4 395 4 635 4 310
Omsättningstillgångar 2 098 1 339 1 762 2 262 4 513 3 339 1 929 1 034 939 1 067
Tillgångar 2 519 1 697 2 145 2 893 5 106 5 226 5 514 5 429 5 574 5 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 187 1 378 1 400 1 422 4 422 3 018 2 938 2 890 2 795 2 760
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 331 320 746 1 471 684 2 208 2 576 2 539 2 778 2 617
Skulder och eget kapital 2 519 1 697 2 145 2 893 5 106 5 226 5 514 5 429 5 574 5 377
Löner & utdelning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 648 190 132 569 265 256
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -183 -15 -25 -40 -266 104 19 141 147 108
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -86,67% 13,64% -35,29% 131,82% 0,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 27,50% 2,09% 1,23% 2,62% 1,17% 5,73%
Vinstmarginal -% -% -% -% 7 020,00% 72,67% 51,52% 69,61% 73,86% 350,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -3 040,00% 100,00% 100,00% -43,14% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 19 145,00% 754,00% -490,15% -737,75% -2 089,77% -1 761,36%
Soliditet 86,82% 81,20% 65,27% 49,15% 86,60% 57,75% 53,28% 53,23% 50,14% 51,33%
Kassalikviditet 633,84% 418,44% 236,19% 153,77% 659,80% 151,22% 74,88% 40,72% 33,80% 40,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...