Visa allt om Arkitektverkstan i Hudiksvall Aktiebolag
Visa allt om Arkitektverkstan i Hudiksvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 949 1 675 1 434 1 392 1 201 1 310 1 046 1 297 2 451 1 875
Övrig omsättning - - - 56 35 27 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 609 377 369 336 197 256 126 20 71 53
Resultat efter finansnetto 613 383 371 341 198 257 126 22 71 53
Årets resultat 360 226 215 199 146 142 125 11 35 41
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 390 120 124 129 136 122 33 18 29
Omsättningstillgångar 1 112 555 765 756 652 546 394 406 815 533
Tillgångar 1 382 945 885 880 781 681 517 439 834 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 556 396 420 445 446 450 309 184 173 198
Obeskattade reserver 497 347 254 175 90 90 25 25 20 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 329 203 210 260 245 142 183 230 641 364
Skulder och eget kapital 1 382 945 885 880 781 681 517 439 834 562
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 520 460 464 478 633 868 740
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 764 673 569 65 77 47 37 120 166 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 374 254 259 327 297 215 162 259 486 474
Utdelning till aktieägare 250 200 250 240 200 150 0 0 0 60
Omsättning 1 949 1 675 1 434 1 448 1 236 1 337 1 046 1 297 2 451 1 875
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 975 838 717 696 601 655 523 432 817 625
Personalkostnader per anställd (tkr) 577 473 461 462 433 367 354 340 517 497
Rörelseresultat, EBITDA 609 377 373 341 204 263 137 30 82 64
Nettoomsättningförändring 16,36% 16,81% 3,02% 15,90% -8,32% 25,24% -19,35% -47,08% 30,72% -%
Du Pont-modellen 44,28% 40,53% 42,03% 38,75% 25,35% 37,59% 24,56% 5,24% 8,63% 9,61%
Vinstmarginal 31,40% 22,87% 25,94% 24,50% 16,49% 19,54% 12,14% 1,77% 2,94% 2,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 96,84% 97,42% 85,50% 97,23% 98,38% 74,54% 93,07%
Rörelsekapital/omsättning 40,17% 21,01% 38,70% 35,63% 33,89% 30,84% 20,17% 13,57% 7,10% 9,01%
Soliditet 68,28% 70,55% 69,84% 65,22% 65,60% 75,82% 63,33% 46,01% 22,47% 35,23%
Kassalikviditet 337,99% 273,40% 364,29% 290,77% 266,12% 384,51% 215,30% 176,52% 127,15% 146,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...