Visa allt om MP Skating AB
Visa allt om MP Skating AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 920 4 379 4 125 3 568 4 494 4 976 4 885 4 290 4 032 3 243
Övrig omsättning - 9 49 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 56 365 -61 630 170 288 427 174 129
Resultat efter finansnetto 151 41 345 -100 568 135 256 372 118 88
Årets resultat 92 78 214 9 361 74 139 193 50 44
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 39 21 222 292 58 85 100 42 44
Omsättningstillgångar 2 496 2 507 2 727 2 291 2 711 2 627 2 490 2 021 2 158 1 491
Tillgångar 2 534 2 545 2 749 2 513 3 004 2 685 2 574 2 121 2 200 1 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 759 1 067 989 775 916 685 731 592 399 449
Obeskattade reserver 389 362 421 348 462 386 354 292 188 151
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 250 320 324 463 325 366 419 603 183
Kortfristiga skulder 1 385 866 1 019 1 066 1 162 1 289 1 122 819 1 011 752
Skulder och eget kapital 2 534 2 545 2 749 2 513 3 004 2 685 2 574 2 121 2 200 1 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 220 257 147 253 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 400 481 400 261 155 119 14 11 16 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 163 169 143 151 105 171 207 135 135 95
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 150 130 120 0 90 0
Omsättning 3 920 4 388 4 174 3 568 4 494 4 976 4 885 4 290 4 032 3 243
Nyckeltal
Antal anställda 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 960 - - 3 568 4 494 4 976 4 885 4 290 4 032 3 243
Personalkostnader per anställd (tkr) 315 - - 437 293 560 488 327 441 343
Rörelseresultat, EBITDA 183 64 386 23 708 196 319 447 188 144
Nettoomsättningförändring -10,48% 6,16% 15,61% -20,61% -9,69% 1,86% 13,87% 6,40% 24,33% -%
Du Pont-modellen 6,67% 2,36% 13,60% -2,43% 20,97% 6,33% 11,19% 20,13% 7,95% 8,41%
Vinstmarginal 4,31% 1,37% 9,07% -1,71% 14,02% 3,42% 5,90% 9,95% 4,34% 3,98%
Bruttovinstmarginal 42,88% 38,57% 38,04% 34,75% 40,97% 36,90% 37,30% 38,69% 35,79% 36,51%
Rörelsekapital/omsättning 28,34% 37,47% 41,41% 34,33% 34,47% 26,89% 28,00% 28,02% 28,45% 22,79%
Soliditet 41,93% 53,02% 47,92% 41,05% 41,83% 36,11% 38,54% 37,82% 24,29% 36,36%
Kassalikviditet 18,41% 32,56% 53,39% 14,63% 24,35% 18,23% 17,56% 21,73% 21,86% 14,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...