Visa allt om Forslunds i Skellefteå AB
Visa allt om Forslunds i Skellefteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 212 805 170 304 183 213 170 624 180 737 163 768 140 966 157 747 171 022 163 324
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 817 580 1 075 -4 685 -752 794 1 494 -3 805 117 -129
Resultat efter finansnetto 4 683 1 752 1 918 -3 653 109 1 699 2 447 -3 157 1 261 1 569
Årets resultat 2 997 1 049 1 881 -1 575 140 822 495 1 666 871
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 023 3 096 3 436 4 157 4 546 5 289 5 204 5 870 5 380 5 339
Omsättningstillgångar 36 850 28 609 26 994 27 905 29 156 31 818 22 558 26 800 33 922 23 368
Tillgångar 39 873 31 705 30 430 32 062 33 702 37 107 27 763 32 670 39 302 28 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 215 10 218 9 169 7 288 8 863 8 723 7 901 7 406 7 755 10 289
Obeskattade reserver 1 516 445 22 0 1 649 1 746 1 484 0 2 822 2 504
Avsättningar (tkr) 177 239 259 262 301 150 140 162 10 19
Långfristiga skulder 3 294 3 893 5 790 6 670 6 316 8 391 9 651 10 896 10 448 6 658
Kortfristiga skulder 22 671 16 910 15 190 17 842 16 573 18 097 8 586 14 206 18 267 9 237
Skulder och eget kapital 39 873 31 705 30 430 32 062 33 702 37 107 27 763 32 670 39 302 28 707
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 670 659 655 634 613 597 597 752 771 750
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 16 154 15 360 15 484 15 837 15 291 15 161 14 631 14 221 13 826 13 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 6 486 5 794 5 999 6 720 1 403 6 078 6 067 6 096 1 130 5 956
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 0 0 0 0 0 0 350 3 200
Omsättning 212 805 170 304 183 213 170 624 180 737 163 768 140 966 157 747 171 022 163 324
Nyckeltal
Antal anställda 47 47 47 50 48 50 50 50 48 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 528 3 623 3 898 3 412 3 765 3 275 2 819 3 155 3 563 3 333
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 465 474 470 471 438 426 424 438 415
Rörelseresultat, EBITDA 3 310 1 338 2 067 -3 538 125 1 563 2 353 -2 748 1 127 914
Nettoomsättningförändring 24,96% -7,05% 7,38% -5,60% 10,36% 16,18% -10,64% -7,76% 4,71% -%
Du Pont-modellen 12,42% 6,33% 7,85% -9,34% 2,09% 5,38% 9,87% -7,15% 4,35% 5,94%
Vinstmarginal 2,33% 1,18% 1,30% -1,75% 0,39% 1,22% 1,94% -1,48% 1,00% 1,04%
Bruttovinstmarginal 19,62% 22,17% 21,17% 20,74% 20,34% 22,45% 25,26% 20,14% 20,09% 19,91%
Rörelsekapital/omsättning 6,66% 6,87% 6,44% 5,90% 6,96% 8,38% 9,91% 7,98% 9,15% 8,65%
Soliditet 33,60% 33,32% 30,19% 22,73% 29,90% 26,98% 32,40% 22,67% 24,90% 42,12%
Kassalikviditet 30,72% 44,64% 50,74% 45,21% 35,72% 47,62% 92,24% 61,64% 69,98% 73,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...