Visa allt om L. Carlander & Co Aktiebolag
Visa allt om L. Carlander & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 474 3 522 2 351 2 015 2 888 2 643 2 301 2 929 3 402 3 824
Övrig omsättning - - - 2 87 - - - - 39
Rörelseresultat (EBIT) 112 176 -104 -132 -2 5 -102 -29 61 290
Resultat efter finansnetto 110 176 -104 -126 3 5 -100 -14 80 303
Årets resultat 86 169 -104 -50 1 1 0 8 51 173
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 674 674 288 290 294 400 404 300 295 304
Omsättningstillgångar 1 017 1 019 1 162 1 126 1 219 1 127 1 110 1 353 1 419 1 330
Tillgångar 1 691 1 693 1 450 1 416 1 513 1 527 1 514 1 653 1 714 1 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 125 1 039 870 974 1 023 1 022 1 021 1 020 1 012 961
Obeskattade reserver 0 0 0 0 76 76 76 185 218 217
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 566 654 580 442 413 428 417 447 484 457
Skulder och eget kapital 1 691 1 693 1 450 1 416 1 513 1 527 1 514 1 653 1 714 1 634
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 514 523 485 513 535 513 487 546 491 435
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 147 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 283 268 143 271 293 265 264 285 322 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 474 3 522 2 351 2 017 2 975 2 643 2 301 2 929 3 402 3 863
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 737 1 761 1 176 1 008 1 444 1 322 1 151 1 465 1 701 1 912
Personalkostnader per anställd (tkr) 418 414 383 402 421 403 388 427 430 364
Rörelseresultat, EBITDA 112 176 -102 -128 2 9 -95 -24 70 304
Nettoomsättningförändring -1,36% 49,81% 16,67% -30,23% 9,27% 14,86% -21,44% -13,90% -11,04% -%
Du Pont-modellen 6,62% 10,45% -7,17% -8,90% 0,33% 0,33% -6,61% -0,79% 4,67% 18,60%
Vinstmarginal 3,22% 5,03% -4,42% -6,25% 0,17% 0,19% -4,35% -0,44% 2,35% 7,95%
Bruttovinstmarginal 35,43% 37,48% 40,66% 49,18% 36,25% 42,26% 44,63% 40,29% 39,09% 35,64%
Rörelsekapital/omsättning 12,98% 10,36% 24,76% 33,95% 27,91% 26,45% 30,12% 30,93% 27,48% 22,83%
Soliditet 66,53% 61,37% 60,00% 68,79% 71,32% 70,60% 71,14% 69,76% 68,20% 68,37%
Kassalikviditet 160,78% 137,31% 190,86% 236,88% 276,51% 243,69% 241,73% 280,31% 273,97% 272,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...