Visa allt om BO Montage i Norrköping Aktiebolag
Visa allt om BO Montage i Norrköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -6 0 0 -6 -47 -142 -11
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -6 0 0 -6 -48 -97 -11
Årets resultat 0 0 0 -6 0 0 -6 -48 -45 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 5 5 5 11 245 151
Tillgångar 0 0 0 0 5 5 5 11 245 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 -1 -1 -1 5 5 5 11 59 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 1 1 0 0 0 0 181 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 5 48
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 5 5 5 11 245 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 11 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 16 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 26 -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -6 0 0 -6 -47 -142 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 24,08% 68,87%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% 4 900,00% 314,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...