Visa allt om Monsoon Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 000 4 883 5 314 5 103 6 440 7 305 7 072 6 280 5 855 5 877
Övrig omsättning 49 532 558 - 125 - 16 - - 114
Rörelseresultat (EBIT) -2 012 511 -706 276 146 535 477 215 54 92
Resultat efter finansnetto -2 019 482 -756 238 2 240 600 450 -36 278 290
Årets resultat -2 019 427 -266 164 2 095 406 201 1 389 336
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 321 422 375 123 207 280 426 528 506
Omsättningstillgångar 848 2 855 2 952 3 391 3 349 3 549 2 962 2 821 2 734 3 134
Tillgångar 961 3 177 3 374 3 766 3 472 3 756 3 242 3 246 3 262 3 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 2 040 1 613 2 379 2 215 2 183 1 777 2 076 2 074 2 352
Obeskattade reserver 0 0 0 490 516 513 456 324 465 654
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 189 716 790 447 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 536 421 970 449 741 1 060 1 010 847 722 636
Skulder och eget kapital 961 3 177 3 374 3 766 3 472 3 756 3 242 3 246 3 262 3 641
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 683 726 615 628 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 449 831 680 1 360 821 822 666 666 841
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 466 400 225 317 432 348 375 380 339
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0
Omsättning 3 049 5 415 5 872 5 103 6 565 7 305 7 088 6 280 5 855 5 991
Nyckeltal
Antal anställda 0 5 5 4 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 977 1 063 1 276 1 073 1 218 1 179 1 047 976 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) - 385 411 290 288 335 324 285 291 306
Rörelseresultat, EBITDA -1 975 612 -605 376 195 666 623 359 193 206
Nettoomsättningförändring -38,56% -8,11% 4,13% -20,76% -11,84% 3,29% 12,61% 7,26% -0,37% -%
Du Pont-modellen -209,37% 16,08% -20,90% 7,33% 65,29% 16,51% 23,01% 8,26% 9,14% 8,57%
Vinstmarginal -67,07% 10,46% -13,27% 5,41% 35,20% 8,49% 10,55% 4,27% 5,09% 5,31%
Bruttovinstmarginal 18,13% 79,89% 48,66% 59,47% 51,57% 56,63% 56,50% 55,03% 54,43% 49,72%
Rörelsekapital/omsättning 10,40% 49,85% 37,30% 57,65% 40,50% 34,07% 27,60% 31,43% 34,36% 42,50%
Soliditet 24,56% 64,21% 47,81% 72,76% 74,75% 68,19% 64,94% 71,14% 73,84% 77,53%
Kassalikviditet 12,87% 247,74% 196,70% 577,28% 411,20% 301,70% 250,00% 274,97% 319,67% 432,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...