Visa allt om Solrosens Blommor Blomsterhuset i Arvika AB
Visa allt om Solrosens Blommor Blomsterhuset i Arvika AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 9 850 10 000 9 997 10 199 9 688 9 628 8 831 6 525 6 591 6 343
Övrig omsättning - - - - 12 - - 211 315 314
Rörelseresultat (EBIT) 1 329 1 175 1 484 1 549 1 407 1 505 1 188 768 1 002 777
Resultat efter finansnetto 1 271 1 117 1 409 1 458 1 306 1 425 1 105 725 986 741
Årets resultat 210 191 923 903 691 856 626 243 551 412
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 224 314 361 407 149 179 142 171 278
Omsättningstillgångar 8 549 8 153 8 808 8 003 6 504 5 983 4 618 3 666 2 323 2 723
Tillgångar 8 682 8 377 9 122 8 365 6 911 6 131 4 797 3 808 2 493 3 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 914 5 704 5 513 4 590 3 687 2 996 2 139 1 513 1 270 1 719
Obeskattade reserver 1 671 1 873 2 012 1 864 1 640 1 282 1 029 801 808 593
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 6 6 9 6 2 2 3 4
Kortfristiga skulder 1 096 798 1 591 1 905 1 575 1 848 1 626 1 492 412 686
Skulder och eget kapital 8 682 8 377 9 122 8 365 6 911 6 131 4 797 3 808 2 493 3 001
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 380 380 360 238 132 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 022 1 949 1 960 1 831 1 310 1 156 1 045 706 706 660
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 773 680 720 664 641 633 628 485 451 416
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Omsättning 9 850 10 000 9 997 10 199 9 700 9 628 8 831 6 736 6 906 6 657
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 7 6 6 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 231 1 250 1 250 1 275 1 384 1 605 1 472 1 631 1 648 2 114
Personalkostnader per anställd (tkr) 351 329 335 312 341 363 341 359 328 415
Rörelseresultat, EBITDA 1 420 1 266 1 588 1 646 1 494 1 535 1 218 819 1 109 884
Nettoomsättningförändring -1,50% 0,03% -1,98% 5,27% 0,62% 9,03% 35,34% -1,00% 3,91% -%
Du Pont-modellen 15,38% 14,15% 16,42% 18,66% 20,40% 24,56% 24,97% 21,19% 41,64% 26,39%
Vinstmarginal 13,55% 11,85% 14,98% 15,31% 14,55% 15,64% 13,57% 12,37% 15,75% 12,49%
Bruttovinstmarginal 55,55% 53,50% 57,50% 52,95% 53,00% 51,17% 51,82% 48,93% 49,16% 47,67%
Rörelsekapital/omsättning 75,66% 73,55% 72,19% 59,79% 50,88% 42,95% 33,88% 33,32% 28,99% 32,11%
Soliditet 83,13% 85,53% 76,69% 71,29% 70,84% 64,28% 60,04% 54,88% 74,28% 71,51%
Kassalikviditet 767,52% 998,50% 544,44% 411,60% 400,38% 314,18% 268,76% 234,52% 514,32% 366,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...