Visa allt om Mobab Aktiebolag
Visa allt om Mobab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 012 8 464 7 879 7 226 8 724 12 795 11 909 14 403 18 498 16 372
Övrig omsättning 23 127 - - 1 - 8 260 387 1 198
Rörelseresultat (EBIT) 547 12 -237 -961 -1 034 -209 -994 -4 1 769 3 184
Resultat efter finansnetto 631 59 -275 -1 016 -992 -157 -817 240 1 879 3 248
Årets resultat 631 59 -275 -1 016 -243 0 -46 364 1 424 3 012
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 028 1 242 1 456 1 692 1 955 1 872 2 059 2 488 2 914 2 302
Omsättningstillgångar 4 504 3 524 3 393 3 766 3 550 4 314 5 464 5 024 7 724 6 780
Tillgångar 5 532 4 765 4 849 5 457 5 505 6 186 7 522 7 512 10 637 9 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 821 1 190 1 131 1 406 2 422 2 665 2 665 2 711 2 347 3 923
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 768 996 1 768 2 072 2 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 465 741 695 815 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 246 2 835 3 024 3 236 3 083 2 753 3 861 3 033 6 219 2 967
Skulder och eget kapital 5 532 4 765 4 849 5 457 5 505 6 186 7 522 7 512 10 637 9 082
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 184 2 213 2 098 2 296 2 634 3 168 3 702 3 793 3 810 3 655
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 848 855 767 808 962 1 166 1 358 1 441 1 427 1 274
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Omsättning 9 035 8 591 7 879 7 226 8 725 12 795 11 917 14 663 18 885 17 570
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 8 10 14 15 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 287 1 209 1 126 1 032 1 091 1 280 851 960 1 423 1 259
Personalkostnader per anställd (tkr) 441 444 415 450 453 438 367 352 405 397
Rörelseresultat, EBITDA 760 238 46 -674 -728 165 -564 483 2 225 3 627
Nettoomsättningförändring 6,47% 7,42% 9,04% -17,17% -31,82% 7,44% -17,32% -22,14% 12,99% -%
Du Pont-modellen 12,00% 2,27% -4,72% -17,61% -18,02% -2,54% -10,87% 3,19% 17,66% 35,76%
Vinstmarginal 7,37% 1,28% -2,91% -13,30% -11,37% -1,23% -6,87% 1,67% 10,16% 19,84%
Bruttovinstmarginal 64,87% 60,62% 63,60% 59,16% 66,00% 67,14% 70,20% 61,61% 63,97% 67,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,96% 8,14% 4,68% 7,33% 5,35% 12,20% 13,46% 13,82% 8,14% 23,29%
Soliditet 32,92% 24,97% 23,32% 25,77% 44,00% 52,23% 45,19% 53,03% 36,09% 60,57%
Kassalikviditet 63,34% 54,53% 50,53% 59,83% 55,85% 87,58% 86,09% 74,74% 89,66% 160,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...