Visa allt om Biljardpalatset i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Biljardpalatset i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 086 18 390 17 614 17 231 16 693 13 673 12 169 11 530 10 892 9 065
Övrig omsättning - - - 137 119 10 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 345 -12 -674 125 -35 -97 -168 269 732 -240
Resultat efter finansnetto 1 714 -86 -787 -40 -64 -98 -166 272 652 -1 229
Årets resultat 1 563 -86 -787 -40 -64 -98 -36 225 751 -1 229
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 264 5 242 5 766 5 969 5 333 1 949 2 070 2 265 2 151 3 037
Omsättningstillgångar 7 017 2 063 1 409 2 505 1 933 2 581 1 700 1 359 1 603 1 524
Tillgångar 10 280 7 304 7 175 8 474 7 267 4 530 3 770 3 624 3 754 4 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 384 1 721 1 807 2 595 2 634 2 698 2 796 2 832 2 607 1 856
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 130 169 439
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 638 2 851 2 610 3 167 2 736 716 547 0 180 1 074
Kortfristiga skulder 4 258 2 732 2 758 2 712 1 896 1 116 427 662 798 1 193
Skulder och eget kapital 10 280 7 304 7 175 8 474 7 267 4 530 3 770 3 624 3 754 4 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 660 753 873 900 813 905
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 254 5 460 5 470 4 518 3 800 3 497 3 054 2 278 2 054 1 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 915 1 746 1 613 1 340 1 328 1 301 1 221 1 035 940 801
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 086 18 390 17 614 17 368 16 812 13 683 12 174 11 530 10 892 9 065
Nyckeltal
Antal anställda 23 21 21 17 17 27 23 17 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 004 876 839 1 014 982 506 529 678 641 567
Personalkostnader per anställd (tkr) 357 344 340 348 342 206 224 248 224 205
Rörelseresultat, EBITDA 4 048 620 -50 754 222 24 27 492 918 -58
Nettoomsättningförändring 25,54% 4,41% 2,22% 3,22% 22,09% 12,36% 5,54% 5,86% 20,15% -%
Du Pont-modellen 17,30% -0,16% -9,39% 1,52% -0,43% -2,14% -4,40% 7,62% 19,74% -4,69%
Vinstmarginal 7,70% -0,07% -3,83% 0,75% -0,19% -0,71% -1,36% 2,39% 6,80% -2,36%
Bruttovinstmarginal 78,06% 74,86% 79,14% 78,61% 79,29% 78,48% 77,08% 75,86% 76,28% 73,22%
Rörelsekapital/omsättning 11,95% -3,64% -7,66% -1,20% 0,22% 10,71% 10,46% 6,05% 7,39% 3,65%
Soliditet 23,19% 23,56% 25,18% 30,62% 36,25% 59,56% 74,16% 80,73% 72,69% 47,62%
Kassalikviditet 160,24% 70,06% 46,77% 86,25% 89,82% 216,58% 380,33% 188,37% 186,72% 119,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...