Visa allt om Aktiebolaget Preska
Visa allt om Aktiebolaget Preska

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 556 2 593 2 286 2 412 2 240 2 035 1 988 2 367 2 141 2 325
Övrig omsättning 2 - - - 1 - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 236 382 227 364 165 42 18 54 -63 14
Resultat efter finansnetto 236 382 230 372 163 43 19 62 -64 10
Årets resultat 136 221 132 206 172 27 46 40 -5 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 271 317 306 179 214 224 242 207 250
Omsättningstillgångar 1 734 1 566 1 264 1 382 1 047 887 902 777 831 924
Tillgångar 2 024 1 837 1 581 1 688 1 225 1 102 1 127 1 019 1 039 1 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 392 1 256 1 035 904 697 525 498 502 462 518
Obeskattade reserver 325 265 168 110 17 87 84 128 120 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 307 317 379 675 511 489 544 389 456 479
Skulder och eget kapital 2 024 1 837 1 581 1 688 1 225 1 102 1 127 1 019 1 039 1 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 490 478 491 508 492 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 708 668 588 594 250 225 192 247 270 308
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 264 239 234 247 312 302 280 342 335 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
Omsättning 2 558 2 593 2 286 2 412 2 241 2 035 1 988 2 367 2 142 2 325
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 852 864 762 804 747 678 663 789 714 775
Personalkostnader per anställd (tkr) 325 309 275 282 351 343 327 368 378 365
Rörelseresultat, EBITDA 285 428 271 409 201 52 36 72 -14 63
Nettoomsättningförändring -1,43% 13,43% -5,22% 7,68% 10,07% 2,36% -16,01% 10,56% -7,91% -%
Du Pont-modellen 11,66% 20,90% 14,61% 22,04% 13,63% 3,90% 1,69% 6,08% -6,06% 1,28%
Vinstmarginal 9,23% 14,81% 10,10% 15,42% 7,46% 2,11% 0,96% 2,62% -2,94% 0,65%
Bruttovinstmarginal 64,79% 64,56% 62,55% 64,47% 69,69% 69,24% 66,10% 62,53% 64,18% 61,55%
Rörelsekapital/omsättning 55,83% 48,17% 38,71% 29,31% 23,93% 19,56% 18,01% 16,39% 17,52% 19,14%
Soliditet 81,30% 79,62% 73,75% 58,36% 57,92% 53,46% 49,68% 58,31% 52,78% 55,05%
Kassalikviditet 464,82% 400,63% 248,55% 152,74% 145,01% 114,93% 103,31% 117,74% 123,03% 120,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...