Visa allt om Skriv o Bokföringstjänst E. Hallberg AB
Visa allt om Skriv o Bokföringstjänst E. Hallberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 576 543 601 775 1 408 1 507 1 129 1 341 1 283 1 107
Övrig omsättning - - - 53 3 - - 24 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 19 1 13 29 2 126 32 -49 45 -11
Resultat efter finansnetto 17 -2 11 22 -6 117 18 -63 27 -24
Årets resultat 15 -2 11 22 -6 117 18 -63 27 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 15 18 2 34 42 56 60 124 107
Omsättningstillgångar 121 138 164 199 204 253 186 183 195 192
Tillgångar 133 153 182 201 238 295 242 243 319 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 86 88 77 55 61 -57 -75 -12 -38
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 27 0 0 88 52 173 193 162 140
Kortfristiga skulder 33 40 94 124 95 182 126 125 169 198
Skulder och eget kapital 133 153 182 201 238 295 242 243 319 299
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 347 292 382 333 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 354 274 301 256 348 0 0 0 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 95 145 169 158 187 186 181 199 148 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 576 543 601 828 1 411 1 507 1 129 1 365 1 283 1 108
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 576 543 601 775 1 408 1 507 1 129 671 642 554
Personalkostnader per anställd (tkr) 461 430 490 435 552 541 484 307 256 243
Rörelseresultat, EBITDA 21 4 15 30 13 141 48 -34 73 13
Nettoomsättningförändring 6,08% -9,65% -22,45% -44,96% -6,57% 33,48% -15,81% 4,52% 15,90% -%
Du Pont-modellen 14,29% 0,65% 7,14% 14,43% 0,84% 42,71% 13,22% -20,16% 14,11% -3,68%
Vinstmarginal 3,30% 0,18% 2,16% 3,74% 0,14% 8,36% 2,83% -3,65% 3,51% -0,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 71,48% 56,68% 58,06% 67,40% 59,73% 62,35% 62,06%
Rörelsekapital/omsättning 15,28% 18,05% 11,65% 9,68% 7,74% 4,71% 5,31% 4,33% 2,03% -0,54%
Soliditet 75,94% 56,21% 48,35% 38,31% 23,11% 20,68% -23,55% -30,86% -3,76% -12,71%
Kassalikviditet 366,67% 345,00% 174,47% 160,48% 181,05% 104,40% 113,49% 109,60% 83,43% 75,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...