Visa allt om Dilog Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 31 572 36 930 26 328 37 538 43 735 63 228 86 139 73 695 88 327 51 215
Övrig omsättning 87 - 16 132 410 18 67 527 152 32
Rörelseresultat (EBIT) 4 115 5 575 564 408 -1 307 1 142 -15 023 5 674 11 063 5 018
Resultat efter finansnetto 4 086 5 530 389 141 -1 571 805 -15 256 4 752 10 557 4 844
Årets resultat 3 171 4 370 371 141 -987 339 -7 254 2 478 5 649 2 601
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 86 102 117 1 386 2 244 1 958 291 157 68
Omsättningstillgångar 11 375 10 939 8 861 11 723 11 415 15 616 17 219 30 634 29 250 22 312
Tillgångar 11 461 11 024 8 963 11 840 12 801 17 860 19 177 30 925 29 407 22 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 681 6 010 3 640 3 268 3 128 4 115 3 775 11 029 9 301 3 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 584 264 5 619 4 401 1 734
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 240 0 2 100 2 512 0 0 0 7 500 0 0
Kortfristiga skulder 5 540 5 014 3 222 6 059 9 673 13 161 15 138 6 777 15 705 16 993
Skulder och eget kapital 11 461 11 024 8 963 11 840 12 801 17 860 19 177 30 925 29 407 22 380
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 1 908 1 538 1 735 1 275 1 326 1 146
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 241 2 205 2 234 2 685 1 128 1 248 2 445 1 328 645 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 346 1 353 943 1 071 1 210 1 093 1 658 1 404 1 141 519
Utdelning till aktieägare 3 000 3 500 0 0 0 0 0 0 750 0
Omsättning 31 659 36 930 26 344 37 670 44 145 63 246 86 206 74 222 88 479 51 247
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 7 7 8 8 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 893 9 233 6 582 7 508 6 248 9 033 10 767 9 212 17 665 12 804
Personalkostnader per anställd (tkr) 931 892 811 767 617 566 750 513 653 530
Rörelseresultat, EBITDA 4 115 5 591 580 1 570 -345 1 890 -14 928 5 738 11 132 5 059
Nettoomsättningförändring -14,51% 40,27% -29,86% -14,17% -30,83% -26,60% -% -16,57% 72,46% -%
Du Pont-modellen 35,91% 50,60% 6,30% 3,47% -10,18% 6,40% -76,49% 18,38% 37,67% 22,49%
Vinstmarginal 13,04% 15,10% 2,15% 1,09% -2,98% 1,81% -17,03% 7,71% 12,54% 9,83%
Bruttovinstmarginal 31,54% 32,09% 24,38% 21,16% 15,66% 14,62% 12,46% 20,38% 21,55% 19,77%
Rörelsekapital/omsättning 18,48% 16,04% 21,42% 15,09% 3,98% 3,88% 2,42% 32,37% 15,34% 10,39%
Soliditet 49,57% 54,52% 40,61% 27,60% 24,44% 25,45% 20,68% 48,75% 42,40% 21,90%
Kassalikviditet 106,26% 161,37% 160,86% 93,74% 67,76% 65,27% 40,76% 226,93% 105,22% 116,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...