Visa allt om A.I.A. Accede Aktiebolag
Visa allt om A.I.A. Accede Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 584 4 311 3 659 3 336 4 665 1 814 2 224 4 438 2 582 1 553
Övrig omsättning 1 70 - - 54 - 36 - 83 53
Rörelseresultat (EBIT) 438 186 -96 128 222 -124 -312 984 161 -184
Resultat efter finansnetto 488 282 -107 227 193 -121 -122 823 155 -111
Årets resultat 267 177 -41 112 163 -121 186 359 67 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 593 576 217 280 183 220 272 323 209 248
Omsättningstillgångar 2 276 1 556 2 735 1 748 1 654 1 959 1 670 1 858 1 224 1 128
Tillgångar 2 870 2 132 2 951 2 028 1 837 2 179 1 941 2 180 1 433 1 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 616 499 322 413 451 407 648 583 324 346
Obeskattade reserver 200 60 0 82 0 0 0 320 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 368 1 106 1 346 1 001 905 866 575 402 620 464
Kortfristiga skulder 686 467 1 284 532 482 906 718 876 429 567
Skulder och eget kapital 2 870 2 132 2 951 2 028 1 837 2 179 1 941 2 180 1 433 1 376
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 184 382 363 330 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 381 412 427 416 413 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 104 201 205 206 206 135 200 195 176 163
Utdelning till aktieägare 300 150 0 50 150 120 120 120 100 89
Omsättning 3 585 4 381 3 659 3 336 4 719 1 814 2 260 4 438 2 665 1 606
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 584 4 311 3 659 3 336 4 665 1 814 2 224 4 438 2 582 1 553
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 730 765 745 725 435 711 675 614 578
Rörelseresultat, EBITDA 469 219 -33 166 260 -73 -261 1 019 200 -144
Nettoomsättningförändring -16,86% 17,82% 9,68% -28,49% 157,17% -18,44% -49,89% 71,88% 66,26% -%
Du Pont-modellen 17,77% 14,07% -2,51% 11,44% 15,90% -4,68% -6,13% 46,01% 12,56% -0,87%
Vinstmarginal 14,23% 6,96% -2,02% 6,95% 6,26% -5,62% -5,35% 22,60% 6,97% -0,77%
Bruttovinstmarginal 52,99% 38,41% 38,95% 46,97% 37,17% 45,59% 44,65% 51,80% 46,55% 63,43%
Rörelsekapital/omsättning 44,36% 25,26% 39,66% 36,45% 25,12% 58,05% 42,81% 22,13% 30,79% 36,12%
Soliditet 26,90% 25,60% 10,91% 23,34% 24,55% 18,68% 33,38% 37,31% 25,62% 25,15%
Kassalikviditet 280,17% 289,08% 178,50% 293,23% 303,94% 187,53% 216,71% 195,32% 242,89% 150,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...