Visa allt om Jörgen Klaving Shipping and Technical Service Aktiebolag
Visa allt om Jörgen Klaving Shipping and Technical Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 149 364 227 0 217 557 881 1 956 3 904 1 289
Övrig omsättning - - - 1 772 1 575 4 698 1 177 1 051 4 623 5 996
Rörelseresultat (EBIT) -1 139 14 44 -15 -311 -12 -291 -880 930 740
Resultat efter finansnetto -1 140 43 76 3 -291 -77 -490 -1 004 1 024 900
Årets resultat -1 140 43 76 3 -291 -77 -490 -256 537 473
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 4 10 35
Omsättningstillgångar 4 230 5 351 5 613 5 541 5 688 6 195 9 902 10 587 10 691 7 950
Tillgångar 4 230 5 351 5 613 5 541 5 688 6 195 9 903 10 591 10 700 7 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 040 5 336 5 449 5 522 5 662 6 081 6 286 6 896 7 243 7 024
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 748 484
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 191 15 164 18 25 114 3 618 3 695 2 709 478
Skulder och eget kapital 4 230 5 351 5 613 5 541 5 688 6 195 9 903 10 591 10 700 7 985
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Utdelning till aktieägare 0 156 156 150 143 128 127 120 92 317
Omsättning 1 149 364 227 1 772 1 792 5 255 2 058 3 007 8 527 7 285
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 149 364 227 - 217 557 881 1 956 3 904 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 1 1 1 1 1 5 5 8 5
Rörelseresultat, EBITDA -1 139 14 44 -15 -311 -11 -288 -874 956 770
Nettoomsättningförändring 215,66% 60,35% -% -100,00% -61,04% -36,78% -54,96% -49,90% 202,87% -%
Du Pont-modellen -26,88% 0,86% 1,60% -% -4,66% -0,13% -2,76% -7,75% 9,84% 11,35%
Vinstmarginal -98,96% 12,64% 39,65% -% -122,12% -1,44% -30,99% -41,97% 26,97% 70,29%
Bruttovinstmarginal -87,90% 33,79% 74,89% -% 100,00% -794,61% -76,39% -22,96% -18,44% -319,55%
Rörelsekapital/omsättning 351,52% 1 465,93% 2 400,44% -% 2 609,68% 1 091,74% 713,28% 352,35% 204,46% 579,67%
Soliditet 95,51% 99,72% 97,08% 99,66% 99,54% 98,16% 63,48% 65,11% 72,72% 92,33%
Kassalikviditet 2 214,66% 21 280,00% 1 959,15% 18 088,89% 9 000,00% 1 528,07% 37,26% 58,86% 64,30% 1 474,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...