Visa allt om Tandläkare Michael Dalkvist Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Michael Dalkvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 820 3 442 3 580 3 019 3 094 3 140 3 993 3 491 2 532 2 889
Övrig omsättning - - - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 652 353 691 130 155 195 711 510 -117 218
Resultat efter finansnetto 659 365 701 140 170 200 729 533 -100 230
Årets resultat 626 284 399 64 78 95 413 279 14 160
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 287 361 65 65 74 84 93 115 93 115
Omsättningstillgångar 2 721 1 913 1 777 1 815 1 917 2 150 2 499 1 869 1 434 1 873
Tillgångar 3 008 2 274 1 842 1 880 1 991 2 234 2 592 1 984 1 527 1 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 281 855 771 572 708 1 031 1 335 1 323 1 143 1 219
Obeskattade reserver 462 612 621 441 399 348 289 139 0 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 820 443 114 490 0 0 0 0 0 204
Kortfristiga skulder 445 364 337 377 884 856 968 523 383 436
Skulder och eget kapital 3 008 2 274 1 842 1 880 1 991 2 234 2 592 1 984 1 527 1 989
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 684 660 641 604 594 576
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 289 1 190 1 187 1 155 441 441 425 484 410 389
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 599 570 562 553 542 534 537 553 501 458
Utdelning till aktieägare 1 000 200 200 200 200 400 400 400 100 89
Omsättning 3 820 3 442 3 580 3 024 3 094 3 140 3 993 3 491 2 532 2 889
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 955 861 895 755 774 785 998 873 633 722
Personalkostnader per anställd (tkr) 475 449 446 437 431 439 424 419 385 379
Rörelseresultat, EBITDA 726 427 691 139 164 204 733 534 -96 245
Nettoomsättningförändring 10,98% -3,85% 18,58% -2,42% -1,46% -21,36% 14,38% 37,88% -12,36% -%
Du Pont-modellen 21,97% 16,09% 38,06% 7,55% 8,59% 9,58% 28,70% 26,92% -6,48% 11,56%
Vinstmarginal 17,30% 10,63% 19,58% 4,70% 5,53% 6,82% 18,63% 15,30% -3,91% 7,96%
Bruttovinstmarginal 85,45% 82,95% 81,54% 100,00% 76,28% 78,09% 74,20% 76,88% 72,87% 76,91%
Rörelsekapital/omsättning 59,58% 45,00% 40,22% 47,63% 33,39% 41,21% 38,34% 38,56% 41,51% 49,74%
Soliditet 54,57% 58,59% 68,15% 47,71% 50,33% 57,63% 59,72% 71,73% 74,85% 65,99%
Kassalikviditet 611,46% 525,55% 527,30% 481,43% 216,86% 251,17% 258,16% 356,79% 373,11% 428,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...