Visa allt om Scandinavian Security Service Aktiebolag
Visa allt om Scandinavian Security Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 25 652 38 145 25 357 32 049 31 958 37 276 43 783 32 572 25 797 17 299
Övrig omsättning 434 650 76 9 245 378 - 37 - 22
Rörelseresultat (EBIT) 2 362 3 690 1 047 5 628 1 235 2 298 -875 49 2 368 2 161
Resultat efter finansnetto 13 031 -184 1 728 -1 455 -2 076 -526 -500 1 579 2 547 2 005
Årets resultat 12 089 -1 818 1 045 -3 964 -2 780 -1 229 127 1 035 1 448 1 332
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 507 732 789 421 526 800 1 057 994 855 633
Omsättningstillgångar 42 332 28 886 28 221 22 896 23 958 27 282 20 753 22 463 10 283 3 728
Tillgångar 42 840 29 618 29 010 23 317 24 485 28 081 21 810 23 457 11 138 4 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 890 -6 199 -4 382 -5 427 -1 463 1 317 3 246 3 119 2 854 1 916
Obeskattade reserver 3 752 3 187 2 203 1 793 390 0 0 702 658 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 199 32 631 31 189 26 951 25 557 26 764 18 564 19 637 7 625 2 379
Skulder och eget kapital 42 840 29 618 29 010 23 317 24 485 28 081 21 810 23 457 11 138 4 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 707 782 584 476 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 505 5 196 4 548 3 885 4 590 3 381 2 507 2 448 1 309 858
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 478 2 105 1 811 1 516 1 778 1 527 1 549 1 129 794 531
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 700 0 770 510
Omsättning 26 086 38 795 25 433 32 058 32 203 37 654 43 783 32 609 25 797 17 321
Nyckeltal
Antal anställda 13 14 10 10 12 12 12 10 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 973 2 725 2 536 3 205 2 663 3 106 3 649 3 257 4 300 3 460
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 562 630 548 555 484 507 439 447 418
Rörelseresultat, EBITDA 2 445 3 817 1 180 5 781 1 458 2 555 -601 315 2 608 2 339
Nettoomsättningförändring -% 50,43% -20,88% 0,28% -14,27% -14,86% 34,42% 26,26% 49,12% -%
Du Pont-modellen 30,55% 12,49% 6,78% 24,30% 2,07% 8,21% -1,95% 6,79% 22,88% 46,02%
Vinstmarginal 51,02% 9,70% 7,76% 17,68% 1,59% 6,18% -0,97% 4,89% 9,88% 11,60%
Bruttovinstmarginal 48,52% 48,60% 61,00% 55,75% 54,26% 63,41% 52,22% 56,43% 54,87% 61,40%
Rörelsekapital/omsättning 35,60% -9,82% -11,70% -12,65% -5,00% 1,39% 5,00% 8,68% 10,30% 7,80%
Soliditet 20,58% -12,54% -9,18% -17,61% -4,80% 4,69% 14,88% 15,45% 29,88% 45,02%
Kassalikviditet 127,51% 88,51% 90,48% 84,95% 93,74% 101,94% 111,79% 114,39% 134,86% 156,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...