Visa allt om Golfgeist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 23 558 24 331 22 805 15 146 14 566 12 287 14 493 18 735 17 447 29 333
Övrig omsättning - 269 - - - - - - 115 37
Rörelseresultat (EBIT) 1 294 1 144 441 68 982 -629 -3 820 -2 028 -4 086 1 433
Resultat efter finansnetto 1 107 958 374 -141 809 -681 -4 093 -2 844 -4 396 1 172
Årets resultat 900 410 285 -141 797 -681 -3 118 -2 060 -2 902 676
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 99 189 279 256 365 203 256 353 371
Omsättningstillgångar 7 407 6 598 7 112 6 039 6 547 6 985 5 168 10 275 13 336 12 028
Tillgångar 7 483 6 697 7 301 6 318 6 803 7 350 5 371 10 531 13 689 12 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 673 773 362 78 218 -580 101 489 533 1 635
Obeskattade reserver 351 353 0 0 0 0 0 0 0 793
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 513 3 813 4 113 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 947 1 759 2 825 6 240 6 585 7 930 5 270 10 042 13 156 9 971
Skulder och eget kapital 7 483 6 697 7 301 6 318 6 803 7 350 5 371 10 531 13 689 12 399
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 1 140 343 524 1 140 915
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 903 1 757 2 040 1 342 1 154 213 1 858 2 830 2 037 2 613
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 864 688 947 693 555 592 948 1 346 1 377 1 409
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 558 24 600 22 805 15 146 14 566 12 287 14 493 18 735 17 562 29 370
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 4 3 4 6 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 890 4 866 4 561 3 787 4 855 3 072 2 416 2 676 1 939 3 259
Personalkostnader per anställd (tkr) 655 552 591 527 612 500 544 689 531 573
Rörelseresultat, EBITDA 1 316 1 233 531 152 1 075 -535 -3 749 -1 902 -3 974 1 568
Nettoomsättningförändring -3,18% 6,69% 50,57% 3,98% 18,55% -15,22% -22,64% 7,38% -40,52% -%
Du Pont-modellen 17,29% 17,23% 6,05% 1,08% 14,46% -7,82% -68,52% -19,21% -29,58% 11,76%
Vinstmarginal 5,49% 4,74% 1,94% 0,45% 6,76% -4,68% -25,39% -10,80% -23,21% 4,97%
Bruttovinstmarginal 26,85% 27,89% 28,37% 26,77% 33,94% 28,09% 19,22% 36,47% 24,07% 35,28%
Rörelsekapital/omsättning 23,18% 19,89% 18,80% -1,33% -0,26% -7,69% -0,70% 1,24% 1,03% 7,01%
Soliditet 26,02% 15,65% 4,96% 1,23% 3,20% -7,89% 1,88% 4,64% 3,89% 17,79%
Kassalikviditet 118,54% 106,71% 99,54% 33,83% 21,79% 18,95% 30,76% 55,00% 66,95% 83,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...