Visa allt om Glennys Bröd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 972 905 1 006 1 061 1 419 1 742 1 894 1 854 2 340 2 575
Övrig omsättning - - 25 - - - 288 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -207 -111 99 157 -156 -38 -287 260 289
Resultat efter finansnetto -37 -206 1 115 149 -142 -35 -297 264 296
Årets resultat -37 -206 1 115 149 -142 -35 -19 204 225
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 19 25 263 361 416 329
Omsättningstillgångar 655 709 921 964 951 900 977 639 1 194 1 358
Tillgångar 655 709 921 967 971 925 1 240 1 000 1 610 1 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 579 785 784 669 520 662 698 867 763
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 284 312
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 129 136 183 301 405 578 303 460 612
Skulder och eget kapital 655 709 921 967 971 925 1 240 1 000 1 610 1 687
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 322 313 313 313 261 103 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 439 521 527 100 258 583 715 758 804 729
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 227 241 242 209 272 416 470 459 442 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 100
Omsättning 972 905 1 031 1 061 1 419 1 742 2 182 1 854 2 340 2 575
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 972 905 1 006 1 061 710 581 474 464 585 644
Personalkostnader per anställd (tkr) 704 805 821 657 456 482 414 403 381 439
Rörelseresultat, EBITDA -38 -207 -108 105 163 -150 60 -191 297 378
Nettoomsättningförändring 7,40% -10,04% -5,18% -25,23% -18,54% -8,03% 2,16% -20,77% -9,13% -%
Du Pont-modellen -5,65% -29,06% 0,33% 12,82% 17,30% -14,70% -2,26% -27,80% 16,65% 17,84%
Vinstmarginal -3,81% -22,76% 0,30% 11,69% 11,84% -7,81% -1,48% -14,99% 11,45% 11,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,86% 64,09% 78,03% 73,61% 45,81% 28,42% 21,07% 18,12% 31,37% 28,97%
Soliditet 82,90% 81,66% 85,23% 81,08% 68,90% 56,22% 53,39% 69,80% 66,55% 58,54%
Kassalikviditet 584,82% 549,61% 677,21% 526,78% 315,95% 222,22% 169,03% 210,89% 259,57% 221,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...