Visa allt om G-son Reklam i Ulricehamn Aktiebolag
Visa allt om G-son Reklam i Ulricehamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 90 488 2 234 2 308 2 697 2 453 1 883 2 060 2 574 2 433
Övrig omsättning - 405 235 123 - - - 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) 88 331 107 70 96 107 20 -205 59 69
Resultat efter finansnetto 88 330 105 66 83 94 6 -218 44 56
Årets resultat 2 263 80 41 77 94 6 -166 61 56
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 42 139 109 97 140 194 251 344 500
Omsättningstillgångar 794 805 725 614 901 732 548 481 788 701
Tillgångar 836 847 863 723 998 871 742 732 1 132 1 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 784 782 519 439 398 321 227 221 437 426
Obeskattade reserver 0 0 8 8 0 0 0 0 53 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 191 207 223 239 255 271
Kortfristiga skulder 52 65 337 276 409 344 292 272 387 409
Skulder och eget kapital 836 847 863 723 998 871 742 732 1 132 1 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 858 687 900 1 036 1 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 191 1 056 868 1 183 108 105 65 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 62 367 309 412 350 298 361 363 333
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Omsättning 90 893 2 469 2 431 2 697 2 453 1 883 2 086 2 574 2 433
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 4 4 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 488 559 577 539 491 377 412 644 608
Personalkostnader per anställd (tkr) - 274 362 304 302 244 198 253 355 341
Rörelseresultat, EBITDA 88 331 145 132 139 161 77 -99 215 229
Nettoomsättningförändring -81,56% -% -3,21% -14,42% 9,95% 30,27% -8,59% -19,97% 5,80% -%
Du Pont-modellen 10,53% 39,08% 12,40% 9,82% 9,72% 12,28% 2,70% -27,19% 5,65% 5,83%
Vinstmarginal 97,78% 67,83% 4,79% 3,08% 3,60% 4,36% 1,06% -9,66% 2,49% 2,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 80,12% 78,56% 73,74% 77,86% 76,23% 78,76% 77,62% 78,36% 81,92%
Rörelsekapital/omsättning 824,44% 151,64% 17,37% 14,64% 18,24% 15,82% 13,60% 10,15% 15,58% 12,00%
Soliditet 93,78% 92,33% 60,86% 61,53% 39,88% 36,85% 30,59% 30,19% 41,98% 41,17%
Kassalikviditet 1 526,92% 1 238,46% 197,92% 204,35% 208,07% 195,64% 163,01% 156,62% 190,44% 158,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...