Visa allt om Elmontage JKG AB
Visa allt om Elmontage JKG AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - - 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - -11 -9 -4 -18 -8 -19 -24
Resultat efter finansnetto - - - -11 -9 -4 -18 -8 -20 -24
Årets resultat - - - -11 -9 -4 -18 -8 -20 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - 149 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - - - 38 189 198 249 186 193 229
Tillgångar - - - 187 189 198 249 186 193 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - 132 143 152 156 174 182 202
Obeskattade reserver - - - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - 55 46 46 93 11 10 26
Skulder och eget kapital - - - 187 189 198 249 186 193 229
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - - - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - - - -11 -9 -4 -18 -8 -19 -24
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% 70,59% 75,66% 76,77% 62,65% 93,55% 94,30% 88,21%
Kassalikviditet -% -% -% 69,09% 410,87% 430,43% 267,74% 1 690,91% 1 930,00% 880,77%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...