allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Securitas Direct Aktiebolag

ORG.NR: 556222-9012
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

verisure

Visa alla varumärken  
1px
  Ansökningsnummer: 2009/10026 1px    
  Ansökningsdatum: 2009-12-14      
  Registreringsnummer: 409391      
  Registreringsdatum: 2010-02-12      
  Reg.periodens utgång: 2020-02-12 tipKan även förnyas inom 6 månader efter detta datum.      
  Typ: Figurativt      
  1px 1px    
1px
 verisure 
1px
 VAROR OCH TJÄNSTER

Klass: 6
Metallgrindar och metalldörrar; kassaskåp; galler av metall; lås av metall; nyckeltuber av metall.

Klass: 9
Säkerhetssystem bestående av alarm, kontrollenheter, televisions-, video- och telefonenheter; passersystem; identitetskontrollenheter; kontrollenheter för automatiska dörrar och elslutsbleck, rök-, värme-, temperatur-, ljud-, optiska, vibrations-, stöld-, nöd-, trygghets-, och rörelsedetektorer/tryckknappar, manöverpaneler, manöverpulpeter, kontakter, elektromagnetiska lås; bandspelare (ljudregistrering); teletekniska, radiotekniska, fotografiska, videotekniska, akustiska och optiska apparater och instrument för övervaknings-, fjärrstyrnings-, fjärrmanövrerings-, fjärrmätnings-, informationsöverförings-, informationsinsamlings-, meddelande-, avlyssnings-, positionsangivnings-, förmedlings- och alarmeringsändamål; kontroll- och teletransmissionsapparater och instrument, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; livräddnings och undervisningsapparater och instrument; eldsläckningsapparatur; brandskyddsinstallationer; streckkods läsare; aktiva och passiva identitets- och informationsbärare (""smartcards"" och andra bärare), endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; elektroniska kortläsare och databärare (databehandlingsutrustning), endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; internkommunikationsapparater; akustiska och optiska larm; registrerad datormjukvara, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld.

Klass: 35
Uthyrning och tillhandahållande av annonsutrymme via hemsidor (Internet); annonsering via postorder, direktreklam; datoriserad registerhantering; sammanställning och inmatning av information i databaser och hemsidor; affärsinformation, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; telefonsvarartjänster; kundservicetjänster via telefon eller dator relaterat till larm, larmsystem, larmövervakning, inklusive användarstöd och helpdesktjänster.

Klass: 36
Monetära tjänster inkluderande debiterings- och kreditkortstjänster; finansieringstjänster, information och konsultation avseende försäkringar, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; tjänster avseende säkerhetsförvaring, deponering av värdesaker och konfidentiell information; leasing av fast och lös egendom.

Klass: 37
Installation, reparation och underhåll av inbrotts-, brand-, trygghets-, stöld-, överfalls, frys-, temperatur- och övervakningslarm; installation, reparation och underhåll av elektrisk utrustning, maskiner, kassaskåp och teleutrustning; underhåll av datorhårdvara, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; reparation av snickerier; rått- och skadedjursutrotning (ej för jordbruksändamål); fönsterputsning; städning; blomvattning; hemservicetjänster i form av städning och tvättning.

Klass: 38
Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk post; sändning av meddelanden; kommunikationer via mobiltelefon, dataterminaler och telefon; personsökningstjänster (radio-, telefon-, satellit- eller annan elektronisk kommunikation); tjänster för fastställande av position (radio-, telefon-, satellit- eller annan elektronisk kommunikation); satellitöverföring; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; uthyrning av modem och annan telekommunikationsutrustning, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld.

Klass: 39
Magasinering; nyckelförvaring; hemservicetjänster i form av transporter.

Klass: 41
Informationstjänster avseende utbildningar; utbildningstjänster; klubbverksamhet; anordnande av tävlingar för utbildning och underhållning; uthyrning av videobandspelare och videokameror.

Klass: 42
Ingenjörstjänster; design, uppdatering och underhåll av datormjukvara och säkerhetssystem, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; design och uppdateringa av datorhårdvara, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; testning, analys och utvärdering av larm utrustning, larmprocesser och -metoder för certifieringssyfte, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; certifiering av tjänster och produkter som uppfyller föreskriven standard.

Klass: 45
Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; skydds- och säkerhetsbevakning; uppdyrkning av lås; alarmcentralstjänster; larmövervakningstjänster, övervakningstjänster, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; mobila och stationära vakttjänster; informationstjänster avseende säkerhetsfrågor, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; konsultationer i säkerhetsfrågor, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; personliga livvakter; personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå individers behov; portvaktstjänster; bevakning av in och ut passering; uthyrning av kassaskåp, larm- och säkerhetsutrustning; juridiska tjänster.

  
1px
 Visa bolagets alla varumärken
 1px 
 · Lista samtliga bolag med registrerade varumärken  
 · Bolag i branschen med registrerade varumärken  
   
   
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 1 september 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen