Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Säteriet
Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Säteriet

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 483 153 253 156 180 225 0
Övrig omsättning - - - - - - 46 142 - -
Rörelseresultat (EBIT) -45 -50 -57 342 110 151 171 264 186 -8
Resultat efter finansnetto 4 330 511 -131 885 -198 1 731 -88 -500 -32 1 369
Årets resultat 4 256 420 -3 489 -7 1 159 -88 -500 -32 990
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 216 6 308 1 045 1 164 1 306 3 193 1 068 917 868 1 274
Omsättningstillgångar 2 376 2 775 1 092 1 667 1 206 395 722 530 1 564 1 971
Tillgångar 14 592 9 083 2 137 2 831 2 513 3 589 1 790 1 446 2 432 3 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 484 2 228 1 808 1 811 2 222 2 229 1 085 1 172 1 672 1 704
Obeskattade reserver 211 211 211 339 119 310 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 536 6 620 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 361 23 118 681 172 1 050 705 274 759 1 541
Skulder och eget kapital 14 592 9 083 2 137 2 831 2 513 3 589 1 790 1 446 2 432 3 245
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 483 153 253 202 322 225 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -45 -50 -57 342 110 151 171 264 186 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 215,69% -39,53% 62,18% -13,33% -20,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 31,44% -7,88% 48,26% -4,92% -33,96% -1,27% -%
Vinstmarginal -% -% -% 184,27% -129,41% 684,58% -56,41% -272,78% -13,78% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 79,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 204,14% 675,82% -258,89% 10,90% 142,22% 357,78% -%
Soliditet 45,56% 26,34% 92,31% 72,80% 91,91% 68,47% 60,61% 81,05% 68,75% 52,51%
Kassalikviditet 658,17% 12 065,22% 925,42% 244,79% 643,02% 37,62% 102,41% 193,43% 206,06% 127,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...