Visa allt om Spånga Bosättningsaffär Aktiebolag
Visa allt om Spånga Bosättningsaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 770 3 845 3 613 3 625 3 993 3 874 4 168 4 457 4 678 4 315
Övrig omsättning 109 177 111 115 72 94 138 123 163 99
Rörelseresultat (EBIT) -581 113 134 1 -226 44 -148 -60 16 36
Resultat efter finansnetto -621 72 92 -41 -271 2 -192 -128 -53 -32
Årets resultat -624 70 95 -41 -271 2 -192 -128 -53 -32
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 29 7 10 10 10 10 10 12 13
Omsättningstillgångar 1 739 2 149 2 086 1 952 1 988 2 036 1 776 1 688 1 685 1 580
Tillgångar 1 765 2 178 2 093 1 962 1 998 2 046 1 786 1 697 1 697 1 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 281 211 116 113 114 111 103 131 125
Obeskattade reserver 6 3 0 3 3 3 3 3 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 289 1 530 1 474 1 487 1 442 1 557 1 258 1 062 1 033 993
Kortfristiga skulder 370 364 407 355 440 372 413 529 530 473
Skulder och eget kapital 1 765 2 178 2 093 1 962 1 998 2 046 1 786 1 697 1 697 1 593
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 220 394 379 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 919 839 744 728 953 985 735 628 608 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 292 273 237 189 261 241 307 344 359 323
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 879 4 022 3 724 3 740 4 065 3 968 4 306 4 580 4 841 4 414
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 257 961 1 204 1 208 998 969 1 042 1 114 1 170 1 079
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 277 328 312 304 313 323 353 345 285
Rörelseresultat, EBITDA -578 119 137 1 -226 44 -148 -58 17 37
Nettoomsättningförändring -1,95% 6,42% -0,33% -9,22% 3,07% -7,05% -6,48% -4,72% 8,41% -%
Du Pont-modellen -32,92% 5,19% 6,40% 0,05% -11,31% 2,20% -8,29% -3,54% 1,00% 2,26%
Vinstmarginal -15,41% 2,94% 3,71% 0,03% -5,66% 1,16% -3,55% -1,35% 0,36% 0,83%
Bruttovinstmarginal 41,19% 53,73% 55,91% 52,55% 50,49% 60,12% 49,74% 52,82% 50,64% 51,08%
Rörelsekapital/omsättning 36,31% 46,42% 46,47% 44,06% 38,77% 42,95% 32,70% 26,00% 24,69% 25,65%
Soliditet 5,99% 13,01% 10,08% 6,03% 5,77% 5,68% 6,34% 6,20% 7,85% 7,98%
Kassalikviditet 21,62% 31,04% 16,46% 20,28% 18,41% 23,66% 33,66% 13,80% 26,42% 26,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...