Visa allt om Illustrator S.L. Ahlsén Aktiebolag
Visa allt om Illustrator S.L. Ahlsén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 97 79 99 394 718 1 471 2 326 1 127 1 038 526
Övrig omsättning - - - 90 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -79 -80 10 -92 461 1 101 192 146 24
Resultat efter finansnetto -36 -67 -59 42 -66 475 1 103 198 163 41
Årets resultat 24 25 -4 23 -14 262 610 135 124 71
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 25 74 117 189 196 256 41
Omsättningstillgångar 529 466 737 964 1 168 1 900 1 610 442 461 543
Tillgångar 529 466 737 989 1 241 2 017 1 799 639 717 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 241 417 621 798 1 011 950 439 405 480
Obeskattade reserver 129 196 296 351 341 394 276 0 0 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 254 28 25 17 103 611 574 199 313 92
Skulder och eget kapital 529 466 737 989 1 241 2 017 1 799 639 717 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 440 370 362 378 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 220 280 0 193 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 43 96 151 165 131 146 49
Utdelning till aktieägare 0 120 200 200 200 200 200 100 100 200
Omsättning 97 79 99 484 718 1 471 2 326 1 127 1 038 526
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 49 40 50 197 359 736 1 163 564 519 263
Personalkostnader per anställd (tkr) 24 24 22 132 196 321 391 273 262 127
Rörelseresultat, EBITDA -39 -79 -55 59 7 533 1 182 276 256 42
Nettoomsättningförändring 22,78% -20,20% -74,87% -45,13% -51,19% -36,76% 106,39% 8,57% 97,34% -%
Du Pont-modellen -6,62% -14,38% -8,01% 4,25% -5,24% 23,55% 61,37% 31,14% 22,73% 7,01%
Vinstmarginal -36,08% -84,81% -59,60% 10,66% -9,05% 32,29% 47,46% 17,66% 15,70% 7,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 283,51% 554,43% 719,19% 240,36% 148,33% 87,63% 44,54% 21,56% 14,26% 85,74%
Soliditet 46,43% 84,52% 87,91% 88,95% 84,55% 64,52% 64,11% 68,70% 56,49% 83,90%
Kassalikviditet 208,27% 1 664,29% 2 948,00% 5 670,59% 1 133,98% 310,97% 280,49% 222,11% 147,28% 590,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...