allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Aktiebolaget Wilh. Becker

ORG.NR: 556221-9104
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 7 021 000 6 418 000 6 009 000  
  Övrig omsättning (TKR) 79 000 73 000 138 000  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 456 000 433 000 413 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 412 000 449 000 382 000  
  Årets resultat (TKR) 281 000 162 000 271 000  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 2 008 000 1 901 000 1 638 000  
  Omsättningstillgångar (TKR) 3 174 000 3 097 000 2 749 000  
  Tillgångar (TKR) 5 182 000 4 998 000 4 387 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 2 302 000 2 398 000 2 141 000  
  Minoritetsintressen (TKR) 70 000 0 47 000  
  Avsättningar (TKR) 543 000 583 000 337 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 491 000 75 000 332 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 776 000 1 942 000 1 530 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 5 182 000 4 998 000 4 387 000  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 137 000 106 000 62 000  
  Varav tantiem till styrelse & VD 46 000 36 000 31 000  
  Löner till övriga anställda 858 000 806 000 722 000  
  Varav resultatlön till övriga anställda                     0  
  Sociala kostnader 277 000 264 000 224 000  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 2 981 2 884 2 898  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 355 2 225 2 074  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 427 408 348  
  Nettoomsättningförändring 9,40 % 6,81 % -0,43 %  
  Vinstmarginal 6,74 % 7,74 % 7,19 %  
  Bruttovinstmarginal 31,43 % 28,92 % 30,04 %  
  Soliditet 44,42 % 47,98 % 48,80 %  
  Kassalikviditet 120,38 % 105,15 % 119,28 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 122 000 84 000 73 000  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 59 000 75 000 66 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 86 000 335 000 133 000  
  Årets resultat (TKR) 49 000 86 000 104 000  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 3 124 000 3 082 000 2 972 000  
  Omsättningstillgångar (TKR) 732 000 650 000 864 000  
  Tillgångar (TKR) 3 856 000 3 732 000 3 836 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 2 609 000 2 887 000 2 795 000  
  Obeskattade reserver (TKR) 22 000 0 0  
  Avsättningar (TKR) 8 000 7 000 6 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 262 000 0 232 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 955 000 838 000 803 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 3 856 000 3 732 000 3 836 000  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD                     0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     0  
  Löner till övriga anställda                     0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                     0  
  Sociala kostnader                     0  
  Utdelning till aktieägare 150 000 150 000 300 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0           0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 68,11 % 77,36 % 72,86 %  
  Kassalikviditet 76,65 % 77,57 % 107,60 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 16 augusti 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X