Visa allt om Tranås Stormarknad AB
Visa allt om Tranås Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 182 619 172 434 166 622 161 952 153 801 155 763 152 067 147 275 142 502 135 458
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 895 13 324 10 916 10 721 7 434 10 761 9 154 7 434 5 606 7 305
Resultat efter finansnetto 16 958 14 407 13 282 11 430 7 910 11 117 9 174 7 496 5 944 7 614
Årets resultat 13 307 11 026 9 088 7 015 5 746 8 507 7 950 3 888 3 772 5 668
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 910 25 078 21 232 12 906 13 200 15 368 9 856 10 984 11 477 7 788
Omsättningstillgångar 24 089 32 522 29 313 31 011 23 892 19 598 20 181 15 065 13 316 15 397
Tillgångar 63 999 57 600 50 545 43 917 37 092 34 966 30 037 26 049 24 793 23 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 792 37 948 31 515 26 526 22 826 20 883 15 119 9 650 12 169 11 008
Obeskattade reserver 8 126 8 071 7 735 5 640 3 588 3 327 3 648 5 308 3 198 2 557
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 081 11 581 11 295 11 750 10 678 10 756 11 271 11 091 9 426 9 620
Skulder och eget kapital 63 999 57 600 50 545 43 917 37 092 34 966 30 037 26 049 24 793 23 185
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 564 576 - 564 540 528 516 500 696 672
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 13 260 12 618 12 804 11 603 11 065 10 555 10 356 9 853 9 371 8 706
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 4 635 4 229 4 356 3 973 3 931 3 846 3 759 3 911 4 226 3 498
Utdelning till aktieägare 14 950 8 464 4 593 4 099 3 208 3 126 2 558 2 321 6 029 2 082
Omsättning 182 619 172 434 166 622 161 952 153 801 155 763 152 067 147 275 142 502 135 458
Nyckeltal
Antal anställda 45 45 45 45 42 41 41 41 42 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 058 3 832 3 703 3 599 3 662 3 799 3 709 3 592 3 393 3 386
Personalkostnader per anställd (tkr) 410 387 381 359 370 364 357 348 340 322
Rörelseresultat, EBITDA 17 893 15 111 13 353 13 230 9 964 13 506 11 948 10 098 8 501 9 259
Nettoomsättningförändring 5,91% 3,49% 2,88% 5,30% -1,26% 2,43% 3,25% 3,35% 5,20% -%
Du Pont-modellen 26,51% 25,02% 26,30% 26,05% 21,38% 31,80% 30,56% 28,80% 23,97% 32,84%
Vinstmarginal 9,29% 8,36% 7,98% 7,07% 5,16% 7,14% 6,04% 5,09% 4,17% 5,62%
Bruttovinstmarginal 22,50% 21,18% 20,21% 20,08% 18,91% 20,02% 19,29% 18,52% 18,13% 18,27%
Rörelsekapital/omsättning 6,03% 12,14% 10,81% 11,89% 8,59% 5,68% 5,86% 2,70% 2,73% 4,26%
Soliditet 76,77% 76,81% 74,29% 69,87% 68,67% 66,74% 59,29% 51,72% 58,37% 55,42%
Kassalikviditet 125,29% 214,35% 197,96% 204,08% 153,07% 113,68% 122,65% 84,91% 81,51% 102,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...