Visa allt om Fambo Sweden Aktiebolag
Visa allt om Fambo Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 485 10 959 13 643 17 587 20 362 17 044 17 564 18 437 6 226 1 415
Övrig omsättning 3 433 1 86 192 380 262 491 53 -
Rörelseresultat (EBIT) -472 -409 -1 746 294 667 449 606 1 042 326 -172
Resultat efter finansnetto -192 -713 -1 881 54 293 39 223 681 241 -172
Årets resultat -192 -713 -1 295 0 44 2 88 336 171 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 563 727 907 1 096 401 375 191 77 3
Omsättningstillgångar 1 032 9 036 8 932 8 692 12 206 12 514 10 571 12 949 7 853 1 647
Tillgångar 1 032 9 599 9 659 9 600 13 303 12 915 10 946 13 140 7 929 1 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 319 1 032 2 326 2 326 2 282 2 281 1 193 857 686
Obeskattade reserver 0 0 0 586 547 324 296 200 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 340 440 500 500 500 200 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kortfristiga skulder 906 9 281 8 287 6 247 9 929 9 809 7 870 11 547 7 072 955
Skulder och eget kapital 1 032 9 599 9 659 9 600 13 303 12 915 10 946 13 140 7 929 1 650
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 536 514 573 343 443 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 1 998 2 516 2 546 1 854 1 918 1 817 1 557 855 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 839 1 003 998 936 903 906 547 438 138
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 488 11 392 13 644 17 673 20 554 17 424 17 826 18 928 6 279 1 415
Nyckeltal
Antal anställda - 5 7 7 7 7 7 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 192 1 949 2 512 2 909 2 435 2 509 3 687 2 075 708
Personalkostnader per anställd (tkr) - 587 512 520 460 480 482 481 597 257
Rörelseresultat, EBITDA -387 -307 -1 566 483 818 550 675 1 073 340 -170
Nettoomsättningförändring -95,57% -19,67% -22,43% -13,63% 19,47% -2,96% -4,74% 196,13% 340,00% -%
Du Pont-modellen 1,36% -2,85% -16,60% 4,03% 5,71% 3,59% 5,54% 7,98% 4,11% -10,42%
Vinstmarginal 2,89% -2,50% -11,75% 2,20% 3,73% 2,72% 3,45% 5,68% 5,24% -12,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 50,10% 44,40% 40,61% 33,05% 34,48% 29,80% 22,44% 28,27% 51,52%
Rörelsekapital/omsättning 25,98% -2,24% 4,73% 13,90% 11,18% 15,87% 15,38% 7,60% 12,54% 48,90%
Soliditet 12,31% 3,32% 10,68% 28,73% 20,52% 19,52% 22,83% 10,18% 10,81% 41,58%
Kassalikviditet 113,91% 92,13% 37,95% 35,26% 54,52% 30,68% 16,84% 29,40% 53,20% 67,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...