Visa allt om Ecopole AB
Visa allt om Ecopole AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 10 - - 613 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -242 -166 10 -11 -16 602 -4 -7 -10 -12
Resultat efter finansnetto -242 -166 10 -11 -19 160 26 23 22 19
Årets resultat -242 0 10 -11 -19 2 19 17 17 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 219 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 026 382 100 100 111 295 794 768 744 727
Tillgångar 2 245 632 100 100 111 295 794 768 744 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 100 100 90 101 120 157 138 122 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 987 532 0 10 10 175 637 629 623 623
Skulder och eget kapital 2 245 632 100 100 111 295 794 768 744 727
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-06 2012-06
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 645 0 10 0 0 613 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -179 -166 10 -11 -16 602 -4 -7 -10 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -10,78% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -14,71% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 34,89% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -58,42% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 11,49% 15,82% 100,00% 90,00% 90,99% 40,68% 19,77% 17,97% 16,40% 14,31%
Kassalikviditet 35,98% 71,80% -% 1 000,00% 1 110,00% 168,57% 124,65% 122,10% 119,42% 116,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...